SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
2
5
1
8
Tin tức sự kiện 30 Tháng Mười Một 2022 9:30:00 SA

Chia sẻ câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên mục T63

 


Triển khai chỉ đạo của UBND TPHCM tại văn bản số 4350/UBND-KT ngày 18/11/2022 về chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63, UBND Quận 11 giới thiệu các nội dung sau:

Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động Chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số" và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại địa chỉ https://t63.mic.gov.vn/ (sau đây gọi tắt là Chuyên mục T63).

Mục tiêu của Chuyên mục T63 nhằm tạo ra một “nền tảng” để các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước chia sẻ, phổ biến các câu chuyện thành công về chuyển đổi số.

Trong thời gian thử nghiệm 01 (một) năm, đến nay đã có nhiều câu chuyện thành công và các ý tưởng hay về chuyển đổi số được chính các cơ quan, tổ chức, địa phương đăng tải trên Chuyên mục T63. Trong đó, nhiều câu chuyện đã được thực tiễn kiểm chứng là hiệu quả và được tham khảo nhân rộng tại các tổ chức, địa phương trong cả nước.

“Thành công đến từ chia sẻ” là thông điệp của Chuyên mục T63, với ý nghĩa mang lại lợi ích hai chiều, đó là vừa chia sẻ, phổ biến câu chuyện của mình cho các tổ chức bên ngoài, đồng thời được học hỏi, tham khảo kinh nghiệm của các nơi khác để có thể áp dụng cho tổ chức của mình.

Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên mục T63

 

VPUB

 


Số lượt người xem: 209    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA