SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
2
1
5
2
5
4
Ứng cử viên quốc hội 16 Tháng Năm 2011 11:35:00 SA

Ông Nguyễn Phước Lộc

A. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ông NGUYỄN PHƯỚC LỘC

- Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học - Công tác tư tưởng.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 1999 - 2004. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII

 

Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011

Đơn vị bầu cử số 4: Quận 5, quận 10, quận 11.

Ông NGUYỄN PHƯỚC LỘC, sinh ngày 31/01/1970. Quê quán: Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Hiện ngụ tại P.304 Tập thể trường Đoàn TW, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 6 năm 1988 - 9 năm 1991: Ông thường trực Đoàn phường 2, quận 6, Ủy viên BCH Quận Đoàn 6, Phó thư Ban Cán sự Đoàn phòng Giáo dục quận 6, Tổng phụ trách Đội trường Mạch Kiếm Hùng, quận 5.

- Từ tháng 9 năm 1991 - 11 năm 2000: Ông là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó thư, thư Quận Đoàn 5; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 5. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1996; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5, Đại biểu Hội đồng nhân dân quận 5. Tháng 12 năm 1996, Ông Ủy viên BCH Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh;

- Từ tháng 11 năm 2000 - 8 năm 2002: Ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Trưởng ban ANQP - Địa bàn dân cư, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh;

- Từ tháng 8 năm 2002 - 4 năm 2010: Ông Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội LHTN Việt Nam, Thường vụ Đảng ủy khối quan TW Đoàn, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam; Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Từ tháng 4 năm 2010 đến nay: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, Ông được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huy chương “Danh dự”, Huy chương “Vì thế hệ trẻ”; các Kỷ niệm chương: “Vì sự nghiệp giáo dục”, “Vì sự nghiệp biển đảo”, “Vì sức khỏe nhân dân”; Chiến thi đua cấp Bộ nhiều năm liền, Đại biểu Thi đua yêu nước toàn quốc.

Ông NGUYỄN PHƯỚC LỘC được y ban Trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam giới thiệu ra ứng c Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn v bầu c s 4: Quận 5, quận 10, quận 11.

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa bà con c tri.

i được sinh ra, lớn n và trưởng thành t thực tiễn m công c thanh niên trên quê hương mang n Bác; i vô cùng vinh d và hạnh phúc khi được Trung ương giới thiệu v ứng c đại biểu Quốc hội khóa XIII tại chính thành ph thân u của mình. Nếu được bà con c tri n nhiệm bầu i m đại biểu Quốc hội khóa XIII, i s n lực tập trung m tốt những công việc sau:

1. Tích cực tham gia đóng p y dựng và hoàn thiện h thống pháp luật, ra sức nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa n ứng c đ có những đ xuất, kiến ngh c giải pháp hữu hiệu giải quyết kịp thời những vấn đ bức c của nhân dân. Qua đó m cơ s cho việc tham gia y dựng chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đ quan trọng của đất nước.

Với tôi, đại biểu Quốc hội là đại biểu của n n việc đầu tiên phải nghĩ đến và hành động vì quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Theo đó, i sẽ luôn ghi nhận nghiêm c ý kiến của c tri, định k đi cơ s và có lịch tiếp dân, đồng thời phản ánh trung thực c ý kiến đó với Quốc hội và giám t giải quyết các vấn đ c tri kiến nghị.

2. Tham gia ý kiến với Quốc hội có quyết sách v an sinh xã hội đ cho các tầng lớp thanh niên được th hưởng v lĩnh vực ngh nghiệp và việc làm, v đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức tr phát huy trí tuệ, đóng p sức lực phục v cho s nghiệp phát triển đất nước; v chế độ, chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo và cơ chế tr giúp sinh viên, học sinh; quanm thanh niên đang công tác, lao động, học tập nước ngoài và thu hút Việt kiều tr có đầy đ năng lực v tham gia dựng y đất nước; chính sách h tr cho Doanh nghiệp, nhất là Doanh nhân tr có điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi; c h tr cho nhóm thanh niên yếu thế cơ hội phát triển có điều kiện hội nhập cộng đồng toàn diện.

3. T những kiến ngh của c tri, c tầng lớp thanh niên, i s cùng với các t chức thành viên tập th của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam như Đoàn Thanh niên cộng sản H Chí Minh, c Hội: Sinh viên Việt Nam, Doanh nhân tr Việt Nam, Thầy thuốc tr Việt Nam, Trí thức khoa học công ngh tr Việt Nam nghiên cứu, phát động thành phong trào quần chúng đ kết nối nguồn lực xã hội, thực hiện c nguyện vọng chính đáng của c tri và thanh niên.

4. Tham gia đầy đ c phiên họp toàn th của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực tham gia o quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; đồng thời không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực đ thực hiện tốt nhiệm v của người đại biểu Quốc hội, không ph lòng tin và s ủng h của c tri thành phố.

Xin chân thành cảm ơn c v đại biểu và toàn th c tri./.

 

 


Số lượt người xem: 1579    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm