SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
0
0
2
2
Tin tức sự kiện 12 Tháng Tư 2023 1:50:00 CH

Đại hội Công đoàn bộ phận Ngân hàng chính sách xã hội quận Tân Phú và Quận 11 nhiệm kỳ 2023-2028

Vừa qua, Công đoàn bộ phận (CĐBP) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Tân Phú và Quận 11 tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có ông Huỳnh Minh Sơn - UVBCH CĐCS NHCXH thành phố HCM; ông Phạm Ngọc Trung - Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH quận Tân Phú và Quận 11; cùng các đại biểu Công đoàn bộ phận NHCSXH quận Tân Phú và Quận 11.

Phòng giao dịch NHCSXH quận Tân Phú và Quận 11 có 12 cán bộ đoàn viên người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên CĐBP Phòng giao dịch NHCSXH quận Tân Phú và Quận 11 đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Quận ủy, HĐND, UBND quận trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn quận.Tổng nguồn vốn tín dụng đến 31/12/2022 đạt 449.037 triệu đồng, trong đó nguồn vốn TW: 242.979 triệu đồng, nguồn vốn địa phương là 206.058 triệu đồng với 8 chương trình tín dụng chính đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển, sản xuất, kinh doanh. Nâng cao mức sống sinh hoạt cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương, làm thay đổi nhận thức, tư duy, phương thức làm ăn của người dân, tạo việc làm ổn định cho 9.492 hộ. Các nguồn vốn tín dụng đã góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương nhất là mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững.

 

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tân Phú và Quận 11

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể: làm tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, mục tiêu, các chính sách của Đảng và nhà nước, thực hiện tốt các quy định của NHCSXH, các phong trào thi đua, giúp người lao động có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp của Đảng. Phối hợp với lãnh đạo chuyên môn có kế hoach tổ chức học tập rèn luyện, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ công đoàn thường xuyên đi sâu, đi sát CNVC-LĐ, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và diễn biến trong tư tưởng cán bộ để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Công đoàn bộ phận chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng triển khai chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm, triển khai thực hiện cơ chế chính sách. Hàng năm chủ động tham gia với lãnh đạo chuyên môn, chăm lo điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động, đồng thời lãnh chỉ đạo người lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tổ chức tốt các phong trào thi đua sôi nổi thiết thực hiệu quả. Góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra hàng năm của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo, ông Huỳnh Minh Sơn - UVBCH CĐCS NHCXH thành phố HCM, Trưởng phòng KHNV; ghi nhận, biểu dương những kết quả CĐBP Phòng giao dịch NHCSXH quận Tân Phú và Quận 11 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ 2023 - 2028 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với của tổ chức công đoàn. Thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn; cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời phát triển phong trào và hoạt động công đoàn.

Thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, cán bộ người lao động phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và điều kiện làm việc của người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp kỹ năng sống cho đoàn viên, người lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, đặc biệt là phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “xanh - sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”... thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, để tạo động lực cho đoàn viên, người lao động phấn khởi thi đua, làm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

BTQ11

 

 


Số lượt người xem: 234    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA