SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
7
5
1
4
phổ biến chế độ - chính sách 21 Tháng Ba 2014 3:40:00 CH

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

Theo đó, Thông tư liên tịch này áp dụng đối với người khuyết tật học tập trong các cơ sở giáo dục có dạy người khuyết tật, các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan; không áp dụng đối với người khuyết tật học tập tại các cơ sở dạy nghề.

Khi nhập học, người khuyết tật được ưu tiên nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi và được ưu tiên tuyển sinh như sau:

  Đối với Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: Người khuyết tật được hưởng chế độ tuyển thẳng vào Trung học phổ thông như đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và học sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

  Đối với Trung cấp chuyên nghiệp: Người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào Trung cấp chuyên nghiệp theo Quy chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hiệu trưởng các trường Trung cấp chuyên nghiệp hoặc các trường có đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học;

  Đối với đại học, cao đẳng: Người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học. Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng khi đăng kí xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch còn quy định chi tiết về việc miễn, giảm một số nội dung môn học, môn học hoặc hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục; về đánh giá kết quả học tập, xét lên lớp và cấp bằng tốt nghiệp; về các chính sách về học phí, học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật học tập trong các cơ sở giáo dục có dạy người khuyết tật, các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập….

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2014. Trường hợp nếu các văn bản dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư liên tịch này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được thực hiện theo quy định các văn bản đó.


Số lượt người xem: 6840    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm