SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
7
4
2
9
Tin tức sự kiện 07 Tháng Tư 2023 8:10:00 SA

Quận 11: Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và trách nhiệm bồi thường cho cán bộ, công chức


Ngày 5/4, Quận 11 đã tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và trách nhiệm bồi thường. Tham dự có bà Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng Phòng công tác thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính Sở Tư pháp TPHCM, đồng thời là báo cáo viên lớp tập huấn; bà Hoàng Kim Chi, Trưởng phòng Tư pháp Quận 11.

Theo bà Hoàng Kim Chi, Trưởng phòng Tư pháp Quận 11 cho biết, “Nhằm kịp thời triển khai, tuyên truyền các quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến các cán bộ, công chức, tạo cơ sở cho việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bồi thường Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động thi hành công vụ, tránh làm phát sinh sai phạm dẫn đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân về quyền được yêu cầu bồi thường đối với hoạt động thi hành công vụ của cán bộ, công chức khi xảy ra sai phạm”.

Trong khuôn khổ chương trình, nội dung lớp tập huấn gồm: Một số quy định của pháp luật quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước, Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước.

Đức Phạm


Số lượt người xem: 236    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA