SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
8
0
5
1
Tin tức sự kiện 01 Tháng Tám 2022 9:25:00 SA

Quận 11: 20 năm tích cực thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách

 

Ngày 26/7, Quận 11 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tham dự có: ông Bùi Văn Sổn, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) TPHCM; Nguyễn Trần Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 – Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Quận 11; Đào Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11; Phạm Ngọc Trung, Giám đốc NHCSXH quận Tân Phú và Quận 11.

 

Ảnh: Ông Nguyễn Trần Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

Năm 2022, là năm thứ 20 triển khai thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Theo ông Phạm Ngọc Trung, Giám đốc NHCSXH quận Tân Phú và Quận 11 cho biết, “Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hàng ngàn hộ vượt qua được khó khăn, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, góp phần giúp cho hơn 11.097 lượt hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 9.608 lao động, hỗ trợ 4.444 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ xây mới và cải tạo và xây dựng, sửa chữa cho hàng trăm ngôi nhà cho hộ nghèo... Việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn quận, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tự lực vươn lên, làm quen với việc vay vốn, trả nợ ngân hàng, do đó đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo. Với những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách của các cấp, các ngành và của NHCSXH quận trong gần 20 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương và Thành phố đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, từng bước khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội là công cụ, giải pháp quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn phát triển của quận nói riêng cũng như của toàn Thành phố nói chung”.

 

 

 

Ảnh: Ông Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo NHCSXH quận Tân Phú và Quận 11

 

Ông Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ tịch UBND Quận – Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Quận 11 biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của của các cấp, các ngành và của NHCSXH quận trong gần 20 năm qua để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo NHCSXH Thành phố, ông Nguyễn Trần Bình đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận, các Phòng, Ban có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp quận, cấp phường, UBND 16 phường cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo UBND Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận. Trong đó, đặc biệt quan tâm tập trung nguồn lực, nhất là nguồn vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH để tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Đồng thời, cần phải nhận thức sâu sắc và xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế của quận. Đặc biệt quan tâm gắn triển khai tín dụng chính sách với các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương trong từng giai đoạn. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn và của các Điểm giao dịch tại UBND phường để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội đến người dân. Đặc biệt là, cần chú trọng đẩy mạnh, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành và của nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời, nắm bắt nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và cơ sở để đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, chỉnh sửa về cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tế.

 

Dịp này, Quận 11 đã trao giấy khen cho 22 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai chính sách tín dụng theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.

BTQ11

 


Số lượt người xem: 549    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA