SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
2
0
5
8
Tin tức sự kiện 02 Tháng Ba 2021 8:35:00 SA

Kỳ họp chuyên đề thứ mười tám của Hội đồng nhân dân Quận 11 khóa X

 

 

Ngày 01/3, Hội đồng nhân dân Quận 11 khóa X đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười tám. Tham dự có các đồng chí: Trần Thị Tuyết Hồng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội HĐND Thành phố; Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11; Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 và các đồng chí đại biểu được triệu tập.

 Ảnh: Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư thường trực Quận ủy phát biểu tại hội nghị.

Căn cứ Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM; căn cứ Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; căn cứ Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phó Chủ tịch UBND Quận Nguyễn Trần Bình đã trình bày Tờ trình của UBND quận về việc đề nghị Hội đồng nhân dân Quận xem xét, quyết định giữ nguyên 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận như hiện nay cho đến khi tổ chức thực hiện chính quyền đô thị theo Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận.

Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long cũng đã trao đổi và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc xin ý kiến HĐND quận về xin ý kiến HĐND Quận xem xét, quyết định về việc giữ nguyên 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận. Theo Kế hoạch số 4942/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó yêu cầu: rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  quận – huyện và sắp xếp, tổ chức lại theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận – huyện phải đảm bảo tinh gọn, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, tổ chức theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, giảm trung gian, giảm số lượng cấp phó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND quận về việc chuyển giao nhiệm vụ giữa một số phòng ban chuyên môn, cụ thể như: chuyển giao nhiệm vụ “kiểm soát thủ tục hành chính” từ Phòng Tư pháp sang Văn phòng HĐND và UBND Quận; chuyển giao nhiệm vụ “quản lý nhà nước về du lịch” từ Phòng Kinh tế sang Phòng Văn hóa và Thông tin; chuyển giao nhiệm vụ “đăng ký kinh doanh, tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân” từ Phòng Kinh tế sang Phòng Tài chính – Kế hoạch. Đồng thời, căn cứ dự thảo Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM đang gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi ban hành (dự kiến Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2021) trong đó có nêu số lượng 12 phòng chuyên môn thuộc Quận trên cơ sở giữ nguyên 12 phòng ban chuyên môn và có điều chỉnh một số tên gọi cho phù hợp. Do vậy, nhằm đảm bảo các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và được sự thống nhất của Thường trực Quận ủy tại Công văn 01-CV/BTCQU ngày 14/01/2021 của Ban Tổ chức Quận ủy về thống nhất chủ trương giữ nguyên 12 phòng chuyên môn thuộc Quận như hiện nay cho đến khi tổ chức thực hiện chính quyền đô thị theo Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Nội vụ đã có Tờ trình 205/TTr-Nv ngày 01/02/2021 tham mưu Chủ tịch UBND Quận kiến nghị HĐND Quận xem xét giữ nguyên 12 phòng chuyên môn thuộc quận như hiện nay.

 

Ảnh: Lãnh đạo Quận ủy – HĐND – UBND quận tặng quà cho các đại biểu nữ nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Với đầy đủ căn cứ pháp lý, được xây dựng căn cứ theo các quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của pháp luật khác có liên quan thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND Quận. Trên tinh thần thống nhất cao, HĐND Quận đã thông qua Nghị quyết về việc xem xét, quyết định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận. HĐND Quận nhất trí với Tờ trình của UBND Quận thống nhất thông qua việc giữ nguyên 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận hiện nay cho đến khi tổ chức thực hiện chính quyền đô thị theo Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận Nguyễn Tăng Minh cám ơn các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, biểu quyết với tinh thần nhất trí cao về việc thông qua Nghị quyết về quyết định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận. Sắp tới, khi triển khai Nghị quyết về xây dựng chính quyền đô thị kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết các vấn đề lớn đối với một đô thị loại đặc biệt, nhằm phát huy tốt nhất vai trò, vị trí của Tp. Hồ Chí Minh đối với vùng và cả nước; nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Việc tổ chức chính quyền đô thị sẽ được thực hiện từ ngày 01/07/2021. Ông kỳ vọng Quận 11 sẽ cùng với các địa phương khác và Thành phố đạt được những kết quả đáng mong đợi khi thực hiện Nghị quyết 131 của Quốc hội; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nói chung và của chính quyền địa phương nói riêng.

Dịp này, HĐND quận cũng đã dành tặng những phần quà cho các đại biểu nữ nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

BTQ

 

 


Số lượt người xem: 1027    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA