SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
9
7
2
6
Tin tức sự kiện 13 Tháng Hai 2021 7:25:00 SA

Chăm lo công tác an sinh xã hội cho nhân dân với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”

 

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình “Giảm nghèo bền vững” là một trong bốn chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII đã đề ra, nhằm tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị để thực hiện chương trình; từng bước cải thiện và nâng cao mức sống của các hộ nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo giảm nghèo bền vững. Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 sắp đến, Phó Chủ tịch UBND quận ông Nguyễn Trần Bình đã chia sẻ về một số vấn đề liên quan đến kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, định hướng của địa phương khi triển khai thực hiện chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững” trong năm 2020.

Phóng viên: Thưa ông, với cương vị là lãnh đạo phụ trách chương trình “Giảm nghèo bền vững” của Quận, xin ông cho biết một số kết quả đạt được của địa phương khi thực hiện Chương trình trong năm 2020?

Phó Chủ tịch Nguyễn Trần Bình: Nhìn chung, qua 5 năm thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016–2020, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến nay, Quận 11 đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo do Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ quận đề ra.

 

Ảnh: Ông Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ tịch UBND quận (bìa trái) trao quà cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Năm 2018, Quận 11 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2016-2020 trước 02 năm so với chỉ tiêu Đại hội. Bước sang giai đoạn 2019-2020, tiếp tục thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, với chuẩn hộ nghèo từ 21 đến 28 triệu đồng/người/năm, chuẩn hộ cận nghèo từ trên 28 đến 36 triệu đồng/người/năm và 11 tiêu chí đo lường nghèo đa chiều. Quận 11 đã hoàn thành chương trình trước 01 năm so với mục tiêu của Thành phố, không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2019-2020. Hai lần hoàn thành trước thời hạn Chương trình trọng điểm này.

Đầu năm 2020, Toàn quận có 43 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng hộ dân và 655 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,10% tổng hộ dân. Quận đã triển khai hỗ trợ thực hiện các chính sách dành cho hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo như: hỗ trợ vay vốn, bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo học bổng, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, trao tặng phương tiện sinh kế, trợ giúp thường xuyên…, để kịp thời có giải pháp phù hợp, đảm bảo giảm nghèo bền vững.

Từ nguồn Quỹ xóa đói giảm nghèo đã tạo điều kiện cho 245 hộ được tiếp cận nguồn vốn với tổng số tiền giải ngân gần 9,968 tỷ đồng; từ Quỹ tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội là 1.257 hộ với tổng số tiền là 60,807 tỷ đồng và các nguồn quỹ khác từ đoàn thể...; vận động học nghề cho 208/206 lao động, giới thiệu việc làm cho 321/300 lao động vào làm việc tại các cơ sở trong và ngoài quận; về chính sách y tế, cấp 155 thẻ bảo hiểm y tế và vận động mua thẻ bảo hiểm y tế đối với 4.567 thành viên hộ nghèo nhóm 3a, hộ cận nghèo và vượt chuẩn cận nghèo năm 2019; triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ về giáo dục như miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi...; xây 05 căn nhà tình thương với tổng kinh phí 300 triệu đồng; sửa chữa chống dột, chống ngập 20 căn với kinh phí 610,201 triệu đồng; thực hiện chi hỗ trợ tiền điện 02 quý năm 2020 cho 43 hộ nghèo nhóm 1, 2 giai đoạn 2019-2020 với số tiền 12,642 triệu đồng (mức chi 49.000 đồng/hộ/tháng). Phối hợp với các Đoàn thể chính trị quận chăm lo 1.361 suất quà, với tổng số tiền 221.200.000 đồng; Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức chăm lo với những phần quà gồm: gạo, mì gói, trứng, khẩu trang và các nhu yếu phẩm khác… Phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, với 677 hộ, 2.741 người, tổng số tiền 2.054.000.000 đồng.

Có thể thấy, vai trò của từng thành viên Ban giảm nghèo bền vững quận, phường, các tổ tự quản được phát huy và nâng cao trách nhiệm, có sự phối hợp tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó, công tác thông tin tuyên truyền về nội dung chương tình giảm nghèo giai đoạn 2019-2020 được Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội quan tâm đẩy mạnh qua việc thực hiện các hình thức như: phát hành Bản tin giảm nghèo, thông tin rộng rãi tại các điểm của khu phố, tổ dân phố để nhân dân nắm thông tin và thực hiện và giám sát. 

Phóng viên: Trong quá trình thực hiện, bên cạnh những thuận lợi khi triển khai thực hiện chương trình Giảm nghèo bền vững tại địa phương xin ông cho biết vẫn còn những mặt hạn chế tồn tại nào trong quá trình thực hiện chương trình?

Phó Chủ tịch Nguyễn Trần Bình: Bên cạnh, những mặt đạt được vẫn còn những hạn chế như: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động đến một số hoạt động của công tác giảm nghèo bền vững trong năm như là chưa tổ chức lớp đào tạo nghề cho các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên chưa đạt so với kế hoạch năm; đồng thời đã làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu giới thiệu lao động nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài chưa thực hiện được theo chỉ tiêu của Quận giao. Bên cạnh đó, chiều thiếu hụt về BHXH, chiều thiếu hụt về nhà ở cũng là một chỉ tiêu rất khó thực hiện. Một bộ phận hộ thuộc diện khó khăn đặc biệt (già yếu, bệnh tật, không có lao động, hộ có người mắc bệnh nan y…) không thể tự làm việc tạo nguồn thu nhập mà phải có sự trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng.

 

Phóng viên: Thưa ông, như vậy thì trong thời gian tới, Ban chỉ đạo giảm nghèo của Quận sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình và giải pháp như thế nào để hoàn thành kế hoạch cho năm 2021 cũng như là giai đoạn 2020-2025 của chương trình?

Phó Chủ tịch Nguyễn Trần Bình: Chương trình Giảm nghèo bền vững của quận giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu không để tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng thu nhập và tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục và đào tạo, việc làm - bảo hiểm xã hội, điều kiện sống) nhằm tiếp tục nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến cuối năm 2025, mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo trên địa bàn quận cao hơn 1,3 lần so với năm 2020 (tương đương với mức thu nhập 36.400.000 đồng/người/năm); giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%, hộ cận nghèo dưới 1,5% trên tổng hộ dân.

Về căn bản, Ban chỉ đạo Giảm nghèo Quận 11 sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp an sinh xã hội, chăm lo kịp thời cho người dân khó khăn với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”;  Tiếp tục duy trì thực hiện các chính sách dành cho hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo như: hỗ trợ vay vốn, bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo học bổng, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, trao tặng phương tiện sinh kế, trợ giúp thường xuyên…; thường xuyên rà soát, cập nhật về thu nhập, việc làm, nhân khẩu trong hộ của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo trong giai đoạn 2019-2020 để kịp thời có giải pháp phù hợp và hiệu quả, đảm bảo hộ không tái nghèo; Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Giảm nghèo bền vững; trong đó tập trung chiều đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn cận nghèo; vận động thành viên chưa có trình độ nghề tham gia học nghề; Xây dựng mô hình, giải pháp thực hiện giảm nghèo tại địa phương giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tự vươn lên thoát nghèo và giảm các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều nội dung hình thức sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo về tầm quan trọng của đào tạo nghề là điều kiện để thoát nghèo bền vững. Tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho lao động nghèo sau đào tạo. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đào tạo nghề cho lao động diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua việc học nghề tại các cơ sở kinh doanh - dịch vụ, các cơ sở đào tạo nghề tư nhân trên địa bàn. Đây là một trong những chương trình trọng điểm giải quyết những vấn đề tồn tại xã hội, trong đó, việc nâng cao nhận thức cho người dân để tự vươn lên ổn định cuộc sống là giải pháp căn cơ và bền vững góp phần không để xảy ra tình trạng tái nghèo.

Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn cho Bản tin Quận 11. Trước thềm năm mới Xuân Tân Sửu 2021 đã gần kề, ông có lời nhắn nhủ gì đối với nhân dân trên địa bàn?

Phó Chủ tịch Nguyễn Trần Bình: Tôi tin tưởng rằng cùng với kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận đến phường; mỗi cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục xây dựng nghị quyết và có kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng giai đoạn, từng năm để triển khai thực hiện Quận 11 sẽ tiếp tục hoàn thành sớm chương trình, nhanh chóng đưa đời sống Nhân dân lên một mức sống mới, cao hơn, đầy đủ hơn, sung túc hơn, nhằm góp phần xây dựng Quận 11 phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, cần lưu ý theo dõi chặt chẽ, cụ thể đời sống, thu nhập của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhân dịp Xuân về, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến Nhân dân trên địa bàn, tiếp tục phòng chống dịch trong giai đoạn mới, hăng say lao động sản xuất và có một mùa xuân mới an toàn – tiết kiệm – vui tươi.

BTQ

 

 

 


Số lượt người xem: 964    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA