SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
9
6
0
2
Tin tức sự kiện 05 Tháng Tám 2020 4:35:00 CH

Quận 11 tổ chức tập huấn ISO cho phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận về thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 (sau đây gọi tắt là HTQLCL) tại các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường thuộc Quận từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2020. Ngày 03 tháng 8 năm 2020, Phòng Nội vụ quận phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Quản lý IMS tổ chức buổi hướng dẫn, phổ biến, đào tạo, cập nhật kiến thức về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 (sau đây gọi tắt là HTQLCL) cho các cơ quan chuyên môn Quận và Ủy ban nhân dân 16 phường. Tham dự tập huấn có hơn 60 lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức của 16 phường.

Tại buổi tập huấn đã phổ biến các nội dung trọng tâm về:  Hướng dẫn, phổ biến, đào tạo cập nhật kiến thức về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với cán bộ công chức quận - phường; Hướng dẫn ban hành Kế hoạch triển khai điều chỉnh, mở rộng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân phường năm 2020; Tổ chức đánh giá thực trạng HTQLCL tại các cơ quan chuyên môn, rà soát, xây dựng quy trình thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố công bố chuẩn hóa, phê duyệt quy trình nội bộ; hướng dẫn cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật, biểu mẫu/ áp dụng hồ sơ lưu trữ liên quan HTQLCL; Hướng dẫn áp dụng trên thực tế HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ đối với cán bộ công chức quận - phường; cập nhật các nội dung công việc cần thực hiện, cần kiểm tra chéo HTQLCL đối với UBND 15 phường; Tổ chức đánh giá nội bộ tại các cơ quan chuyên môn, UBND 16 phường; Họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL của Ban Chỉ đạo ISO quận - phường (phối hợp với bước 5); Công bố HTQLCL tại UBND quận và UBND 15 phường, Hoàn thiện báo cáo thực hiện HTQLCL định kỳ gửi Sở Khoa học và Công nghệ.

 


Số lượt người xem: 1493    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA