SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
3
9
2
3
9
Tin tức sự kiện 29 Tháng Sáu 2020 10:15:00 SA

Tập huấn Tổ trưởng Tổ tự quản Giảm nghèo bền vững năm 2020

Vừa qua, tại hội trường Ủy ban nhân dân quận, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn cho Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo năm 2020.

Báo cáo viên Nguyễn Phi Long – Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận 11 đã triển khai các nội dung tập huấn cho các chuyên trách giảm nghèo bền vững 16 phường; 131 đại biểu là Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo quận.

Nội dung gồm 4 phần, cụ thể như sau: Nội dung 1: Giới thiệu về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2019-2020; kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố năm 2019 và kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố năm 2020. Nội dung 02: Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và lồng ghép thực hiện các chính sách, giải pháp tác động đến hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp giảm nghèo đa chiều. Nội dung 03: Hướng dẫn mô hình hoạt động Tổ tự quản giảm nghèo theo phương pháp quản lý, hộ nghèo, hộ cận nghèo suốt quá trình trong danh sách tại địa phương giúp hộ thoát nghèo bền vững; trao đổi những kinh nghiệm thực tế, cách làm cụ thể, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện, thảo luận, đưa ra giải pháp giải quyết cụ thể. Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của Quận 11 năm 2020. Kiểm tra giám sát: mẫu biên bản về kiểm tra, giám sát thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường, xã, thị trấn năm 2020.

Qua đó, buổi tập huấn nhằm củng cố, nâng cao năng lực cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo cấp phường và lực lượng Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo bền vững tại địa phương trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của chương trình giảm nghèo bền vững. Hướng dẫn các chủ trương, chính sách, kế hoạch thực hiện lộ trình giảm nghèo và xây dựng các giải pháp thực hiện giảm nghèo theo phương pháp đo lường đa chiều của Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo phường, tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo bền vững, để nắm, hiểu đầy đủ nhằm tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả ở địa phương cơ sở và tuyên truyền sâu rộng, thu hút sự tham gia của người dân vào các hoạt động giảm nghèo. Tổ chức trao đổi về kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn từ các hoạt động giảm nghèo hiệu quả của quận và phường; từ đó nâng cao chất lượng mô hình hoạt động Tổ tự quản giảm nghèo bền vững theo phương pháp quản lý, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo suốt quá trình trong danh sách tại địa phương giúp hộ thoát nghèo bền vững.

 


Số lượt người xem: 1220    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA