SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
3
5
7
2
2
Tin tức sự kiện 04 Tháng Hai 2020 4:55:00 CH

Lãnh đạo quận thăm và chúc mừng Quận ủy Quận 11 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sáng ngày 03/2, Đoàn lãnh đạo UBND quận do đồng chí Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Quận ủy Quận 11 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). Tiếp đoàn có đồng chí Ngô Văn Luận, Bí Thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và các đồng chí trong Ban thường vụ Quận ủy Quận 11.

 

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long chúc mừng lãnh đạo Quận ủy nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và củng cố thêm sức mạnh niềm tin trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Càng tự hào về Đảng ta, chúng ta càng nhận thức một cách sâu sắc ý nghĩa và trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để giữ gìn thành quả cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã dày công vun đắp.

 

Hiện nay, chúng ta đang tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình TPHCM, thế giới và khu vực diễn biến phức tạp. Bằng tất cả niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, đồng chí gửi lời chúc Đảng bộ Quận 11 sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 11, Khóa 12 về xây dựng Đảng gắn với chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng đảng bộ, chi bộ ở cơ sở; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ, tận tụy phục vụ Nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, làm thước đo hiệu quả công việc.

 

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Văn Luận cám ơn những tình cảm mà lãnh đạo UBND quận đã dành cho Quận ủy Quận 11, tự hào về Đảng, và các thành tích đã đạt được của quận nhà, đồng chí cũng đề nghị tập thể Ban thường vụ cùng với lãnh đạo UBND quận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, đóng góp và phát triển quận nhà trên mọi lĩnh vực ngày càng vững mạnh. Năm 2020 là năm văn hóa là nền tảng, do vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa là xây dựng và phát triển văn hóa. Vì văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 34 đã chọn chủ đề năm 2020 của thành phố là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Vì vậy, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ đề nghị cấp ủy các cơ sở Đảng, các ban ngành đoàn thể đặc biệt chú ý đến yếu tố văn hoá trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Có giải pháp cụ thể để góp phần cùng với quận nhà và thành phố triển khai thực hiện hiệu quả xây dựng hình mẫu con người TPHCM “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” trong hiện tại và tương lai. Đó cũng chính là hành động thiết thực để giữ gìn thành quả cách mạng.

 


Số lượt người xem: 1612    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA