SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
1
6
6
7
Tin tức sự kiện 23 Tháng Mười 2019 3:40:00 CH

Hội đồng nhân dân Quận giám sát công tác phòng chống tham nhũng

 

Nhằm đánh giá tình hình kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 111 của UBND quận ngày 31/5/2018 về thực hiện Nghị quyết số 126 của Chính phủ ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020, qua đó thấy được những khó khăn hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng phát hiện ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; Thường trực HĐND quận đã thực hiện công tác giám sát tại các đơn vị Phường 1,4,6,9,10,11,14,15 từ ngày 21/10 đến 31/10/2019. Nội dung giám sát về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai và thực hiện các chủ trương chính sách, phát luật, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Thời gian tới, HĐND quận sẽ tiếp tục thực hiện công tác giám sát tại các đơn vị phường còn lại (Phường 2,3,5,7,8,12,13,16).

 


Số lượt người xem: 1353    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA