SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
3
9
6
9
7
Tin tức sự kiện 20 Tháng Chín 2019 2:15:00 CH

Hướng dẫn các quy định mới về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống năm 2019

 

Vừa qua, Phòng Y tế đã tổ chức tập huấn hướng dẫn các quy định mới về an toàn thực phẩm và Bảo hiểm xã hội cho đối tượng là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 16 phường trên địa bàn quận. Tham dự có Lãnh đạo Phòng Y tế quận và lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội quận.

Chương trình nhằm giúp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống đang hoạt động trên địa bàn quận nắm vững các quy định trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời triển khai hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ kinh doanh dễ dàng nộp đủ hồ sơ và được thẩm định đạt.

Theo đó, báo cáo viên đã triển khai một số nội dung Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm; Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; phổ biến Quyết định 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm; hướng dẫn thủ tục và phát cho người dân bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Phối hợp bảo hiểm Xã hội quận 11 triển khai các quy định mới liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, những lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện qua trình bày của Bưu điện Trung tâm Phú Thọ.

 


Số lượt người xem: 1436    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA