SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
7
0
9
8
Tin tức sự kiện 05 Tháng Tư 2019 10:20:00 SA

Quận 11 quán triệt các nội dung nâng cao chất lượng thực hiện công tác quy chế dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 04/4/2019, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung nâng cao chất lượng thực hiện công tác quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

               Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã quán triệt, triển khai việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Do vậy, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở các đơn vị trường học, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, hội nghị đã thông qua Quy định 1374 về quy định Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước; chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về quy trình công khai và cơ chế kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiện nay theo Chỉ thị 30-CT/TW và Nghị định 04/2015/NĐ-CP; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

Hội nghị đã cùng thảo luận về các giải pháp để nâng cao chất lượng trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xoay quanh một số nội dung như vai trò Đảng ủy lãnh đạo của chi bộ trường học trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại trường học, vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn, ban thanh tra nhân dân trong trường học để kiểm soát việc công khai minh bạch được thực hiện đúng theo quy định, giải pháp nào để thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thật sự đạt hiệu quả tốt góp phần kéo giảm tình trạng đơn thư vượt cấp như hiện nay…

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng, cần thực hiện cho tốt công tác quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, ông nêu cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu để triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc công khai minh bạch trong công tác quản lý điều hành công việc ở các đơn vị; việc đề bạt, nâng lương, cử cán bộ công chức viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, xét thi đua khen thưởng, góp ý cho cán bộ lãnh đạo, đảng viên… để làm cho nội bộ cơ quan đoàn kết gắn bó hơn. Ông cũng đề nghị cần có quy chế phối hợp tốt giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy phường, cấp ủy chi bộ nhà trường đối với công tác triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong trường học và địa phương.


Số lượt người xem: 1732    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA