SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
7
6
0
2
Tin tức sự kiện 23 Tháng Ba 2018 4:20:00 CH

Công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017

Để thực hiện đúng quy định về công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017 theo các văn bản Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ, Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính, Quyết định số 6385/QĐ-UBND ngày 09/12/2017 của UBND Thành phố và Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND Thành phố. Phòng Tài chính - Kế hoạch trình Chủ tịch UBND Quận ký ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/3/2018 về thực hiện thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2017.

Theo đó, Quận 11 sẽ tiến hành kiểm tra về quyết toán ngân sách năm 2017 bắt đầu từ ngày 20/3/2018 đến ngày 18/5/2018; Đối tượng kiểm tra là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - hội, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (ngân sách trong nước, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, vay nợ nước ngoài), nguồn phí được khấu trừ để lại, nguồn hoạt động khác được để lại và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước; Nội dung thẩm tra xét duyệt quyết toán sẽ kết hợp hướng dẫn các đơn vị hoàn chỉnh các biểu mẫu báo cáo, chứng từ và sổ sách kế toán theo đúng quy định.

 


Số lượt người xem: 2594    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA