SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
1
5
8
5
Thông báo 16 Tháng Mười Hai 2022 4:10:00 CH

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2023


UBND Quận 11 vừa ban hành thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2023.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch vào Chủ nhật ngày 01/01/2023 và thứ Hai ngày 02/01/2023 (trong đó thứ Hai là ngày nghỉ bù do ngày nghỉ lễ là ngày nghỉ hàng tuần).

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 01/01/2023.

UBND Quận 11 giao Chủ tịch UBND 16 phường tuyên truyền đến từng hộ dân về cách thức và vị trí trang trọng treo cờ Tổ quốc; kiểm tra nhắc nhở và chịu trách nhiệm trước Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định; Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 16 phường bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, đồng thời phân công lịch trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tốt công tác vệ sinh trên toàn quận trước và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội; vận động các cơ quan, đơn vị và Nhân dân tham gia thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, làm sạch đẹp đường phố và các khu vui chơi công cộng; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

 

VPUB

 


Số lượt người xem: 218    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm