SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
9
5
4
Tình hình Kinh tế xã hội 01 Tháng Chín 2019 10:05:00 SA

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 năm 2019

 

1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính:

a) Về kinh tế: duy trì tốc độ tăng theo kế hoạch đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 8 787 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 5.781 tỷ đồng, tăng 4,25% so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 8 1.530 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 11.656 tỷ đồng, tăng 14,36% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%).

Tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trong tháng  có 63 doanh nghiệp thành lập mới (trong có có 28 doanh nghiệp từ hộ kinh doanh chuyển lên); tổng số doanh nghiệp được thành lập mới lũy kế 8 tháng là 414 doanh nghiệp đạt tỷ lệ 34,36% chỉ tiêu thành phố giao (414/1205). Hoàn chỉnh kế hoạch khai thác mặt bằng chợ Lãnh Binh Thăng trình thông qua thường trực Quận ủy, Ban thường vụ Quận ủy.

b) Về ngân sách nhà nước: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 8 là 68,22 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 806,473 tỷ đồng, đạt 69,8% dự toán năm và bằng 87,5% so cùng kỳ, trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh    ước thực hiện tháng 8 là 39,12 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 428,084 tỷ đồng, đạt 69% dự toán năm và bằng 108,1% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 8 là 82 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 8 tháng là 653 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 68,7% dự toán năm (653/950,382 tỷ đồng) tăng 30,2% so cùng kỳ (653/501,6 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 8 là 54,62 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 440 tỷ đồng đạt 46,3% dự toán năm (440/950,382 tỷ đồng).

- Tiếp tục tập trung các giải pháp kéo giảm nợ đọng thuế, tổng nợ đọng thông thường tính đến 31/7/2019 là 158,989 tỷ đồng (tăng 6,7% so với 31/12/2018, tương đương 9,919 tỷ do thuế mới phát sinh trong năm 2019 và phát sinh tiền chậm nộp của một số công ty, trong đó có 98,5 tỷ tuy là nợ có khả năng thu nhưng thực tế là khó thu. Do đó nợ thuế thực tế có khả năng thu tính đến ngày 30/6/2019 là 68,9 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 5,9% so với tổng dự toán năm 2019).  (chờ thuế cung cấp số liệu chính xác)

2. Lĩnh vực xây dựng cơ bản – quản lý đô thị:

a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: xây dựng mới trụ sở Công an phường 13, Xây dựng mới trụ sở Công an phường 15. Hoàn thành công tác thi công các công trình: Sửa chữa Trạm y tế phường 5, Sửa chữa Trạm y tế phường 10, Sửa chữa Trạm y tế phường 11, Sửa chữa trụ sở UBND phường 9 và Ban Chỉ huy quân sự phường, Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường 10, Sửa chữa trụ sở UBND phường 14 và Ban Chỉ huy quân sự phường. Tiếp tục thi công các công trình: Xây dựng mới trường Mầm non phường 6 (169 Phó Cơ Điều), cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 8, 13, 14, Sửa chữa trường Mầm non phường 1, sửa chữa trường tiểu học Hưng Việt, Sửa chữa cải tạo Trung tâm văn hóa quận 11. Chuẩn bị khởi công công trình Xây dựng mới Nhà Thiếu nhi và trụ sở Quận đoàn; phá dỡ công trình cũ các công trình: Xây dựng mới trường THCS Nguyễn Huệ, Xây dựng mới trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Xây dựng mới trường tiểu học Hòa Bình, Cải tạo mở rộng trụ sở Công an phường 14, Xây dựng mới trụ sở Công an phường 5.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thông qua hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án Bồi thường, giải tỏa, tái định cư mở rộng đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm), phường 14; Ủy ban nhân dân quận đã duyệt đơn giá bán nhà tái định cư phục vụ cho Dự án nêu trên. Tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý các dự án trên dịa bàn quận. Hoàn chỉnh hồ sơ để ban hành kế hoạch thu hồi đất, thông báo thu hồi đất dự án xây dựng mới đường Vành đai Đầm Sen.

- Về giá trị giải ngân tháng 8 năm 2019: Nguồn vốn ngân sách Thành phố: : ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 8 là 39,0 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 40,4 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 8 là 39,85 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 43,78 tỷ đồng, đạt 43,3% kế hoạch (43,78/101,193 tỷ đồng); Nguồn vốn thành phố phân cấp: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 8 là 0,8 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 8,6 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 8 là 1,57 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 11,55 tỷ đồng, đạt 65,6% kế hoạch (11,55/17,623 tỷ đồng). Nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp từ nguồn xổ số kiến thiết: thực hiện thi công các công trình: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 8 là 2,9 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 2,9 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 8 là 2,9 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 2,9 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch (2,9/3,2 tỷ đồng). Nguồn vốn thành phố phân cấp từ tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 8 là 0,45 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 8,0 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 8 là 2,65 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 8,8 tỷ đồng, đạt 36,3% kế hoạch (8,8/24,26 tỷ đồng). Nguồn vốn thành phố phân cấp bổ sung có mục tiêu hỗ trợ đầu tư trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 8 là 0,275 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 2,5 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 8 là 0,275 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 2,69 tỷ đồng, đạt 97,8% kế hoạch (2,69/2,75 tỷ đồng).

b) Về Quản lý đô thị:

- Trình Sở Quy hoạch Kiến trúc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 3 Đồ án khu dân cư liên phường 1-3-10; 4-6-7-15; 5-14; Kế hoạch tổ chức Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình Xây dựng mới Trường Phổ thông trung học (khu trường đua Phú Thọ) để góp ý.

- Hoàn tất công tác điều tra khảo sát, thu thập xử lý thông tin bất động sản phục vụ công tác xây dựng Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn Quận 11 để báo cáo thành phố.                     

- Hoàn chỉnh kế hoạch cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại khu 5,8ha Đầm Sen theo chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy.

- Hoàn tất thu hồi các mặt bằng cho thuê ngắn hạn và xây dựng phương án quản lý, sử dụng theo quy dịnh. Tiếp tục tập trung công tác đo vẽ, phương án xử lý các mặt bằng theo Nghị định 167.

3. Lĩnh vực văn hóa xã hội:

a) Về giáo dục và đào tạo: tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu vào các lớp đầu cấp năm học 2019 – 2020. Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tổ chức kiểm tra các công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại các trường trên địa bàn quận.

 b) Văn hóa thông tin: tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Khu phố văn hóa trên địa bàn quận năm 2019 (Lễ khai mạc vào lúc 6g00, ngày 17/8/2019 tại Công viên Dương Đình Nghệ với khoảng 620 người tham dự, với các môn thi đấu chạy Việt dã, Kéo co, Thử tài khéo léo, Cờ tướng). Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai vận động nhân dân tổng vệ sinh hàng tuần hưởng ứng “15 phút vì thành phố văn minh – sạch đẹp” tại “khu phố không rác”; tuyến đường, tuyến hẻm “văn minh – sạch đẹp” các khu dân cư trên địa bàn 16 phường. Trong tháng lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội quận, phường đã tiến hành 58 lượt kiểm tra, phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ vi phạm với tổng số tiền 44.700.000 đồng; tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động quảng cáo, xử lý việc phát tờ rơi quảng cáo tại các giao lộ, trên các trụ điện ….. ảnh hưởng xấu đến trật tự mỹ quan đô thị, kết quả: xử phạt 01 vụ quảng cáo trên bảng nhưng không thông báo theo quy định, 07 vụ quảng cáo rao vặt trên trụ điện, phát tờ rơi với số tiền 5.500.000 đồng, tháo dỡ 150 băng-rôn quảng cáo, bôi xóa, tháo gỡ 60 lượt số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép.

Thể dục thể thao: tổ chức lớp “Tập huấn nghiệp vụ sơ cấp cứu ban đầu và kỹ năng an toàn trong môi trường nước” năm 2019 dành cho lực lượng giáo viên các trường, các cán bộ công chức trên địa bàn quận.

c) Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình:

             - Công tác Y tế: tổng số lượt người khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận và Trung tâm Y tế là 55.580 lượt người; trong đó có 40.853 lượt người sử dụng bảo hiểm y tế. Tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về hành nghề khám chữa bệnh cho các cơ sở y tư nhân trên địa bàn với khoảng 300 người là đại diện các phòng khám tư nhân tham gia. Tính đến hiện nay, tỷ lệ bao phủ người dân trên địa bàn quận có thẻ BHYT là 203.288/236.451 đạt 85,97% (chỉ tiêu 88%).

Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: tiếp tục tăng cường kiểm tra sau cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trong tháng đã kiểm tra 24 cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính 04 cơ sở, số tiền phạt: 20.500.000 đồng. Tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cho 70 cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Quận và 16 Phường.

             Về tình hình dịch bệnh: trong tháng có 38 ca bệnh sốt xuất huyết (bằng so với cùng kỳ), 04 ca bệnh tay chân miệng (giảm 3 ca so với cùng kỳ), bệnh sởi 04 ca, chưa phát hiện Bệnh cúm A/(H1N1, H5N1, H7N9). Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn quận, đã giám sát 38 điểm nguy cơ sốt xuất huyết (21 cơ sở giáo dục, 17 điểm nguy cơ trong cộng đồng).

d) Công tác Lao động, thương binh và xã hội:

- Về thực hiện chương trình “giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2019-2020: tiếp tục thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn cân nghèo thành phố vay vốn ưu đãi từ Quỹ xóa đói giảm nghèo; trong tháng đã giải ngân cho 53 hộ với số tiền 2,030 tỉ đồng, luỹ kế đã giải ngân 219 hộ với số tiền 7,378 tỉ đồng; thu hồi vốn của 136 hộ với số tiền 1,845 tỉ đồng, luỹ kế đã thu hồi vốn 743 hộ với số tiền 8,617 tỉ đồng. Tổng dư nợ 1.187 hộ với tổng số tiền 22,596 tỉ đồng, trong đó quá hạn 05 hộ với số tiền 40,835 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 0,18 % trên tổng dư nợ và khoanh nợ 275 hộ với số tiền 1,298 tỉ đồng.

- Tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 2019 với chủ đề “Thành phố của em – thành phố màu xanh”.

- Xây dựng báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về công tác phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn quận 11 (01/01/2015-30/6/2019) để chuẩn bị tiếp đoàn giám sát của Quốc Hội về thực hiện chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

- Trong tháng đã giới thiệu việc làm cho 950 người, trong đó giới thiệu việc ổn định là 9 người. Tính đến nay đã giới thiệu việc làm cho 8.300 người đạt tỷ lệ 83%, trong đó giới thiệu việc ổn định là 1.070 người.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội: trong tháng, Tòa án nhân dân quận đã ban hành 15 Quyết định đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (11 đối tượng không có nơi cư trú; 4 đối tượng có nơi cư trú nhất định). Tiếp tục điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế quận cho 138 đối tượng.

 


Số lượt người xem: 1899    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm