SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
7
6
4
Tình hình Kinh tế xã hội 16 Tháng Sáu 2019 8:50:00 SA

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 năm 2019

 

1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính:

a) Về kinh tế: tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt chỉ tiêu đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện tháng 5 đạt 741 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 3.493 tỷ đồng, tăng 4,25% so cùng kỳ (+142 tỷ đồng). Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ ước thực hiện tháng 5 đạt 1.502 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 7.090 tỷ đồng, tăng 14,59% so với cùng kỳ (+902,85 tỷ đồng).

- Tập trung thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp, đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh lên doanh nghiệp với gần 300 hộ kinh doanh tham dự; trong 5 tháng đầu năm đã có 268 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 22,24% chỉ tiêu thành phố giao (268/1.205), trong đó vận động từ các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi mô hình thành doanh nghiệp là 104 hộ, đạt 23,32 % chỉ tiêu thành phố giao (104/446).

- Hoàn thành công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đạt tỷ lệ 100%, đang tập trung chỉnh sửa, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu để nghiệm thu, bàn giao cơ sở dữ liệu về thành phố. Hoàn thành công tác điều tra doanh nghiệp năm 2019.

b) Về ngân sách nhà nước: Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 5 là 118,4 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng 523,8 tỷ đồng đạt 46% dự toán năm (523,8/1.155 tỷ đồng), tăng 4,2% so cùng kỳ (523,8/502,3 tỷ đồng); trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước thực hiện tháng 5 là 46,1 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng 271,4 tỷ đồng đạt 45% dự toán năm (271,4/620 tỷ đồng).

Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 5 là 76,2 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 380 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 40% dự toán năm (380/950,3 tỷ đồng), tăng 10,5% so cùng kỳ (380/343,8 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 5 là 52,6 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 265 tỷ đồng đạt 27,9% dự toán năm (265/950,3 tỷ đồng) và tăng 30,3% so cùng kỳ (265/203,4 tỷ đồng).

- Tiếp tục tập trung các giải pháp kéo giảm nợ đọng thuế (Đã tiến hành phân loại nợ đối với 15.460 trường hợp và thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc nộp thuế bao gồm: phát hành 15.460 thông báo 07-QLN, 11 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng, 6 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, đề nghị Sở kế hoạch đầu tư thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của 10 trường hợp. Đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại 12 doanh nghiệp nợ đọng thuế); tuy nhiên số nợ đọng vẫn còn khá cao, tổng nợ đọng thông thường tính đến 30/4/2019 là 173,9 tỷ đồng (tăng 16,7% so với 31/12/2018, tương đương 24,9 tỷ do thuế mới phát sinh trong năm 2019 và phát sinh tiền chậm nộp của một số công ty), trong đó có 98,7 tỷ tuy là nợ có khả năng thu nhưng thực tế là khó thu (Do các khoản nợ này đang tạm dừng đôn đốc và cưỡng chế theo yêu cầu của Tòa án nhân dân Quận 11, Ủy ban nhân dân Quận 11 hoặc đang khiếu nại Cục Thuế, hồ sơ đã chuyển cơ quan Công an, cụ thể: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 11 nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp là 80,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Viettronimex nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp là 8,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Lan Phượng nợ thuế là 1,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Kim Long nợ thuế là 8,7 tỷ đồng.). Do đó nợ thuế thực tế có khả năng thu tính đến ngày 30/4/2019 là 75,2 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 6,5% so với tổng dự toán năm 2019).  

2. Lĩnh vực xây dựng cơ bản – quản lý đô thị:

a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: Lập hồ sơ quyết toán các công trình: Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 9, 11, 16, Xây dựng công viên đường Dương Đình Nghệ. Hoàn tất công tác thi công công trình Cải tạo hệ thống cấp nước chung cư Lạc Long Quân. Triển khai thi công các công trình: Sửa chữa cải tạo Trung tâm văn hóa quận 11, Sửa chữa Trạm y tế phường 5, Sửa chữa Trạm y tế phường 10, Sửa chữa Trạm y tế phường 11, Xây dựng mới trường Mầm non phường 6 (169 Phó Cơ Điều), sửa chữa trụ sở UBND phường 9 và Ban Chỉ huy quân sự phường, Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường 10, Sửa chữa trụ sở UBND phường 14 và Ban Chỉ huy quân sự phường.

Chuẩn bị khởi công các công trình: Cải tạo mở rộng trụ sở Công an phường 14, Xây dựng mới trụ sở Công an phường 5, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 8, 13, 14. Lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: Bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ Cải tạo mở rộng đường Lạc Long Quân (đoạn từ Bình Thới đến Tân Hóa), Bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ Xây dựng trường Mầm Non phường 4, Bồi thường giải tỏa khôi phục khuôn viên di tích chùa Phụng Sơn, Bồi thường giải tỏa khôi phục khuôn viên di tích chùa Giác Viên.

Triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án: Cải tạo mở rộng đường Lạc Long Quân (đoạn từ Bình Thới đến Tân Hóa), Cải tạo nâng cấp trường tiểu học Trần Văn Ơn, Xây dựng mới trường THCS Phú Thọ, Xây dựng mới trường tiểu học Phạm Văn Hai, Xây dựng mới trường Mầm Non phường 4, Thông tuyến đường Nguyễn Văn Phú ra đường Hòa Bình

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: trình Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố xem xét, thẩm định đơn giá đất ở và hệ số điều chỉnh giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ phục vụ cho Dự án “Bồi thường, giải tỏa, tái định cư Mở rộng đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm)”, Phường 14; đôn đốc Sở Xây dựng sớm xem xét, thẩm định giá thuê, giá bán căn hộ chung cư bố trí một trường hợp thuộc dự án xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự quận. Tiếp tục vận động một hộ dân bàn giao mặt bằng dự án bồi thường mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp đồng thời rà soát hồ sơ pháp lý, chuẩn bị cho công tác cưỡng chế nếu hộ dân không hợp tác; đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2019 phục vụ cho công tác ban hành Thông báo thu hồi đất đối với dự án đường Vành Đai Đầm Sen.

- Về giá trị giải ngân tháng 5: Nguồn vốn ngân sách Thành phố: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 5 là 2,89 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 7,14 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 5 là 3,74 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 4,89 tỷ đồng, đạt 20,4% kế hoạch (4,89/24,043 tỷ đồng). Nguồn vốn thành phố phân cấp: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 5 là 1,42 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 5,77 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 5 là 2,72 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 5,504 tỷ đồng, đạt 31,2% kế hoạch (5,504/17,623 tỷ đồng). Nguồn vốn thành phố phân cấp từ tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 5 là 2,45 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 6,656 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 5 là 2,45 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 4,8 tỷ đồng, đạt 20,24 % kế hoạch (4,8/23,71 tỷ đồng).

b) Về Quản lý đô thị:

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ điều tra khảo sát, thu thập xử lý thông tin bất động sản phục vụ công tác xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn Quận.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2019; Kế hoạch Triển khai “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” và thu gom chất thải cồng kềnh. Phát động phong trào hạn chế sử dụng và thải bỏ rác thải nhựa dùng một lần, tăng cường sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện môi trường.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai của Việt Nam (15/5/2019 - 22/5/2019). Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận.

3. Lĩnh vực văn hóa xã hội:

a) Về giáo dục và đào tạo: tiếp tục rà soát số lượng học sinh, cơ sở vật chất để xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020. Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2018-2019.

b) Văn hóa thông tin: xây dựng và triển khai kế hoạch Hướng dẫn quy trình xét tặng danh hiệu “ Gia đình văn hóa”; “Khu phố văn hóa” theo nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “ Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “ Tổ dân phố văn hóa”; kế hoạch tăng cường tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 về đẩy mạng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Triển khai việc rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy ước Tổ dân phố theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định; kiểm tra xử lý việc phát tờ rơi tại các giao lộ (Đã tháo gỡ 630 băng rôn, 500 lượt số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép; xử phạt 03 vụ quảng cáo rao vặt trên trụ điện với số tiền 350.000 đồng (trong đó có 02 quyết định cảnh cáo)). Lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận, phường tiến hành 10 lượt kiểm tra phát hiện 10 vụ vi phạm và ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 40.250.000 đồng.

Thể dục thể thao: Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trên địa bàn quận. Tổ chức Tổng kết Hội thao học sinh năm học 2018-2019 (Trong năm học 2018-2019, trên địa bàn quận đạt 62 huy chương vàng, 61 huy chương bạc và 62 huy chương đồng. Trường THCS Phú Thọ được xếp hạng 3 và trường tiểu học Phú Thọ xếp hạng 9 trong khối trường THCS, tiểu học toàn thành phố được Ban tổ chức giải Thể thao học sinh thành phố khen thưởng).

c) Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình:

- Công tác Y tế: Tổng số lượt người khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận và Trung tâm Y tế là 50.673 lượt người; trong đó, có 33.446 lượt người sử dụng bảo hiểm y tế. Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế và Trạm y tế phường tiếp tục duy trì công tác khám, điều trị bệnh. Hoàn tất công tác kiểm tra, công nhận 16 phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018.

- Tình hình dịch bệnh: Trong tháng có 16 ca bệnh sốt xuất huyết (bằng so cùng kỳ), có 3 ca bệnh tay chân miệng (giảm 1 ca so cùng kỳ), có 11 ca mắc bệnh sởi, chưa phát hiện bệnh Cúm A/(H1N1, H5N1, H7N9). Tổ chức Lễ phát động thực hiện chiến dịch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” lần thứ 9 năm 2019.

- Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: Tiếp tục duy trì tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận; Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP quận đã kiểm tra 16 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 6 cơ sở, số tiền 16.000.000 đồng (Về công tác cấp GCN ATTP; hiện quận đã ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực Dịch vụ ăn uống, nông lâm thủy sản và Công thương theo hướng dẫn của Ban ATTP thành phố).

d) Công tác Lao động, thương binh và xã hội:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững quận 11 giai đoạn 2019-2020; thực hiện giám sát công tác tổ chức bình nghị công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019-2020 của 16 phường. Trong tháng, đã giải ngân cho 22 hộ vay với số tiền 720 triệu đồng; tổng số dư nợ hiện có 1.229 hộ với số tiền 22,2 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn: 4 hộ với số tiền 21,3 triệu đồng.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làm lần 1 năm 2019; tổ chức các Đoàn đi thăm Người cao tuổi nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6); Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và tương trợ hàng tháng thông qua dịch vụ bưu điện trên địa bàn quận.

- Trong tháng đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 930 người, trong đó giới thiệu việc làm ổn định là 8 người. Tính đến nay, đã giới thiệu việc làm cho 4.785 người đạt tỷ lệ 45,57% kế hoạch, trong đó giới thiệu việc làm ổn định là 555 người đạt tỷ lệ 50,92%.

- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội: Trong tháng, Tòa án nhân dân quận đã ban hành 10 Quyết định đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (09 đối tượng không nơi cư trú. 01 đối tượng có nơi cư trú). Tiếp tục điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế quận cho 139 đối tượng; đưa 01 đối tượng lang thang xin ăn (phường 1) vào Trung tâm Bảo trợ xã hội.

 

 


Số lượt người xem: 1999    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm