SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
4
0
0
5
Tình hình Kinh tế xã hội 08 Tháng Năm 2019 4:10:00 CH

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 04 năm 2019

a) Về kinh tế: tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện tháng 04 đạt 720 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 2.733 tỷ đồng, tăng 4,23% so cùng kỳ (+111 tỷ đồng). Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện tháng 04 đạt 1.463 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 5.581 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ (+ 715,18 tỷ đồng).

Tổ chức Lễ ra quân và thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, toàn quận đã điều tra được 54.407/54.407 hộ, đạt 100%, hoàn thành công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo đúng tiến độ. Thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2019.

Thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trong tháng có 10 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó 1 doanh nghiệp vận động từ hộ kinh doanh), lũy kế 4 tháng đầu năm đã thành lập mới 155 doanh nghiệp, đạt 12,8% chỉ tiêu thành phố giao (155/1205), trong đó vận động từ các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi mô hình thành doanh nghiệp là 55 hộ.

   b) Về ngân sách nhà nước: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện tháng 4 là 126,8 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 430,7 tỷ đồng, đạt 37,3% dự toán năm (430,7/1.155 tỷ đồng), tăng 10% so cùng kỳ, trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước thực hiện tháng 4 là 89,1 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 253,9 tỷ đồng đạt 41% dự toán năm (253,9/620 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 4 là 138,6 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 305 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 32% dự toán năm (305/950,3 tỷ đồng) và tăng 25,2% so cùng kỳ (305/243,6 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 4 là 51 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 190 tỷ đồng đạt 20% dự toán năm (190/950,3 tỷ đồng) và tăng 13,8% so cùng kỳ (190/167 tỷ đồng).

Tiếp tục tập trung các giải pháp kéo giảm nợ đọng thuế, định kỳ hàng quý Hội đồng xử lý nợ đọng thuế tổ chức tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp nợ đọng thuế; tuy nhiên số nợ đọng vẫn còn khá cao, tổng nợ đọng thông thường tính đến 31/3/2019 là 174,6 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 15% so với tổng thu ngân sách quận năm 2019).


Số lượt người xem: 1953    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm