SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
6
9
3
Tình hình Kinh tế xã hội 03 Tháng Mười Hai 2018 10:50:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 11 năm 2018

1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện tháng 11 năm 2018 809,6 tỷ đồng tăng 4,32% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện tháng 11 năm 2018 đạt 1.394,7 tỷ đồng tăng 14,16% so với cùng kỳ. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội 10 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018 tại Ủy ban nhân dân 16 phường.

2. Về ngân sách nhà nước:

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện tháng 11 năm 2018 là 110 tỷ đồng, ước thực hiện 11 tháng năm 2018 là 1.230 tỷ đồng, đạt 111,4% dự toán năm (1.230/1.104 tỷ đồng) và bằng 122,2% so cùng kỳ (1.230/1.006 tỷ đồng).

Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 11 năm 2018 là 53,6 tỷ đồng, ước thực hiện 11 tháng năm 2018 là 660 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 95,1% dự toán năm (660/693,802 tỷ đồng) và bằng 103,8% so cùng kỳ (660/636 tỷ đồng).

Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 11 năm 2018 là 61 tỷ đồng, ước thực hiện 11 tháng năm 2018 là 485 tỷ đồng đạt 69,9% dự toán năm (485/693,802 tỷ đồng) và bằng 98,9% so cùng kỳ (485/490 tỷ đồng).

Xây dựng số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2019 gửi Sở Tài chính thẩm định


Số lượt người xem: 2068    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm