SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
4
0
0
2
Tình hình Kinh tế xã hội 16 Tháng Mười Một 2018 11:15:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 10 năm 2018

a) Về kinh tế: tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 10  781 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 7.096 tỷ đồng, tăng 4,18% (+285 tỷ đồng) so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại tháng 10 (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện tháng 10 năm 2018 đạt 1.371 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 11.916 tỷ đồng, tăng 14,11% (+1.371,58 tỷ đồng) so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%). Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, trong tháng đã có 56 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó có 20 doanh nghiệp vận động từ hộ kinh doanh), lũy kế đến nay đã có 596 doanh nghiệp được thành lập mới, đạt 46,67% chỉ tiêu thành phố giao (trong đó vận động 262 hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp).

b) Về ngân sách nhà nước:

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện tháng 10 là 130 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 10 tháng là 1.112,9 tỷ đồng, đạt 100,8% dự toán năm (1.112/1.104 tỷ đồng) và bằng 120,84% so cùng kỳ (1.112/921 tỷ đồng); trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện tháng 10 là 68,79 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 492,5 tỷ đồng, đạt 82,78% dự toán năm (492,5/595 tỷ đồng) và bằng 103,5% so cùng kỳ (492,5/475,6 tỷ đồng). Thu ngân sách quận: thực hiện tháng 10 là 70 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 10 tháng là 620 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 89,4% dự toán năm (620/693,802 tỷ đồng) và bằng 100,06% so cùng kỳ (620/619,6 tỷ đồng).

Chi ngân sách quận: Ước thực hiện tháng 10 là 46 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 425 tỷ đồng đạt 61,3% dự toán năm (425/693,802 tỷ đồng) và bằng 93,9% so cùng kỳ (425/452,8 tỷ đồng).


Số lượt người xem: 2015    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm