SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
0
7
6
9
Tình hình Kinh tế xã hội 12 Tháng Mười 2018 3:20:00 CH

Tình hình kinh tế - tài chính 9 tháng đầu năm 2018

1. Về kinh tế: Duy trì tốc độ tăng về kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện 9 tháng đạt 6.316 tỷ đồng, tăng 4,38% (+264 tỷ đồng) so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010)  đạt 11.547 tỷ đồng tăng 14,13% (+1.429 tỷ đồng) so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%).

- Tập trung thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp, quận đã kiện toàn Tổ công tác, chỉ đạo rà soát, lập danh sách, tổ chức tiếp xúc, vận động các hộ kinh doanh đủ điều kiện phát triển lên doanh nghiệp; kết quả: trong 9 tháng đầu năm toàn quận có 487 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 38% chỉ tiêu thành phố giao (trong đó có 216 doanh nghiệp từ hộ kinh doanh chuyển lên).

- Chỉ đạo rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh để phục vụ công tác quản lý. Rà soát, đánh giá ngành nghề chủ lực trên địa bàn quận để có giải pháp hỗ trợ, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của quận. Tập trung giải pháp phát triển kinh tế tập thể, kết quả đến nay  đã vận động phát triển 01 Hợp tác xã (đạt 100% chỉ tiêu), phát triển 11/19 Tổ hợp tác.

2. Về ngân sách: Thu ngân sách nhà nước thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 là 995,25 tỷ đồng, đạt 90,1% dự toán năm (995,25/1.104 tỷ đồng), tăng 25% so cùng kỳ (995,25/796,383 tỷ đồng); trong đó thu thuế công thương nghiệp là 433 tỷ đồng, đạt 72,8% dự toán năm (433/595 tỷ đồng), tăng 5,6% so cùng kỳ (433/410 tỷ đồng).

Thu ngân sách quận ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 là 555 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 80% dự toán năm (555/693,802 tỷ đồng), tăng 14,6% so cùng kỳ (555/484,1 tỷ đồng); trong đó thu thuế công thương nghiệp là 76 tỷ đồng, đạt 71,1% dự toán năm (76/106,848 tỷ đồng), tăng 2,3% so cùng kỳ (76/74,3 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 là 390 tỷ đồng đạt 56,2% dự toán năm (390/693,802 tỷ đồng).

- Tiếp tục tập trung các giải pháp kéo giảm nợ đọng thuế; định kỳ hàng quý Hội đồng xử lý nợ đọng thuế tổ chức tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp nợ đọng thuế. Tổng nợ đọng tính đến 31/8/2018 là 172,5 tỷ đồng, trong đó có 121,4 tỷ đồng thuộc nợ khó thu hồi (Bao gồm: nợ của công ty TNHH TM Kim Kim Long là 8,2 tỷ, nợ tiền thuê đất của công ty TNHH MTV DVCI là 69 tỷ, nợ của công ty cổ phần Viettronimex là 7,4 tỷ, nợ của công ty nhựa Rạng Đông 8,6 tỷ), do vậy số nợ thông thường còn lại là 51,025 tỷ đồng (chiếm 4,6% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018).       


Số lượt người xem: 2107    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm