SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
0
1
2
3
Tình hình Kinh tế xã hội 18 Tháng Chín 2018 10:15:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 08 năm 2018

a) Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 8  743 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 5.549 tỷ đồng, tăng 4,22% (+224 tỷ đồng) so cùng kỳ. Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại thực hiện tháng 8 đạt 1.339 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 10.203 tỷ đồng, tăng 14,29% (+1.275 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

Thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, trong tháng đã có 62 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó có 27 doanh nghiệp vận động từ hộ kinh doanh), lũy kế đến nay đã có 474 doanh nghiệp được thành lập mới, đạt 35,4% chỉ tiêu thành phố giao (trong đó vận động 183 hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp).

b) Về ngân sách nhà nước: Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 8 là 63,1 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 919 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán năm (919/1.104 tỷ đồng) và bằng 126% so cùng kỳ (919/728 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 8 là 139 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 510 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 73,5% dự toán năm (510/693,802 tỷ đồng) và bằng 126,7% so cùng kỳ (510/402,5 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 8 là 45 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 335 tỷ đồng đạt 48,3% dự toán năm (335/693,802 tỷ đồng) và bằng 94,4% so cùng kỳ (335/355 tỷ đồng).

Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm (2019-2021). Nợ đọng thuế thông thường tính đến 31/7/2018 là 112,1 tỷ đồng, tăng 18,6% (+ 29,6 tỷ đồng) so với tháng trước, chiếm tỷ lệ 10% tổng thu ngân sách nhà nước.

 


Số lượt người xem: 1969    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm