SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
1
4
1
3
Tình hình Kinh tế xã hội 20 Tháng Tám 2018 9:00:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 07 năm 2018

a) Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 7  746 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 4.826 tỷ đồng, tăng 4,46% so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 7  1.342 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 8.866 tỷ đồng, tăng 14,43% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%) 

Thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp: trong tháng 7 có 34 doanh nghiệp thành lập mới (trong có có 11 doanh nghiệp từ hộ kinh doanh chuyển lên), lũy kế 7 tháng toàn quận có 385 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 30,15% chỉ tiêu thành phố giao.

Phối hợp với Hội Doanh nghiệp thông tin mời gọi doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận tham gia: Hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại Phú Yên năm 2018, Hội chợ thương mại, kết nối cung cầu Bơ (thực phẩm), Hội nghị kết nối cung cầu – Đà Nẵng 2018, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018, Hội chợ Công Thương Quảng Nam năm 2018. Triển khai kế hoạch đào tạo của Liên minh Hợp tác xã thành phố đến 18 Hợp tác xã đang hoạt động với 47 người tham gia 11 lớp bồi dưỡng (10 lớp ngắn hạn, 01 lớp đại học dài hạn).

b) Về ngân sách nhà nước: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện tháng 7 là 247,1 tỷ đồng (Đạt 260,9% so với cùng kỳ do có số thu đột xuất từ tiền sử dụng 168 tỷ đồng của Công ty 586), lũy kế 7 tháng là 837 tỷ đồng, đạt 75,8% dự toán năm  và bằng 127,5% so cùng kỳ, trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh lũy kế 7 tháng là 338 tỷ đồng, đạt 57,7% dự toán năm. Thu ngân sách quận thực hiện tháng 7 là 92,9 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 445 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 64,1% dự toán năm (445/693,802 tỷ đồng) và bằng 112,6% so cùng kỳ (445/395 tỷ đồng). Chi ngân sách quận thực hiện tháng 7 là 41,1 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 290 tỷ đồng đạt 41,8% dự toán năm (290/693,802 tỷ đồng) và bằng 103,6% so cùng kỳ (290/280 tỷ đồng).

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và trình Hội đồng nhân dân quận phê duyệt, điều chỉnh dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.

 


Số lượt người xem: 2151    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm