SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
7
8
9
6
Tình hình Kinh tế xã hội 08 Tháng Sáu 2018 1:35:00 CH

Tình hình kinh tế - tài chính 6 tháng đầu năm 2018

  a) Về kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 6 tháng năm 2018 là 4.065 tỷ đồng, tăng 4,02% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại ước thực hiện 6 tháng năm 2018 là 7.519 tỷ đồng, tăng 14,01% so vời cùng kỳ.

Triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn quận 11 năm 2018; xây dựng quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập. Đã có 282 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó có 158 doanh nghiệp thành lập từ nguồn phát triển tự nhiên và 124 doanh nghiệp thành lập từ nguồn vận động hộ kinh doanh lên doanh nghiệp).

b) Về ngân sách: Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 là 565 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán năm (565/1.104 tỷ đồng) và bằng 100,5% so cùng kỳ (565/562 tỷ đồng); trong đó thu thuế công thương nghiệp là 310 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán năm (310/595 tỷ đồng) và bằng 104,4% so cùng kỳ (310/296,9 tỷ đồng).

Thu ngân sách quận ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 là 397 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 57,2% dự toán năm (397/693,802 tỷ đồng) và bằng 118,9% so cùng kỳ (397/334 tỷ đồng); trong đó thu thuế công thương nghiệp là 58 tỷ đồng, đạt 54,3% dự toán năm (58/106,848 tỷ đồng) và bằng 106,6% so cùng kỳ (58/54,4 tỷ đồng), thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 308,1 tỷ đồng.

Chi ngân sách quận ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 là 250 tỷ đồng đạt 36% dự toán năm (250/693,802 tỷ đồng) và bằng 106,1% so cùng kỳ (250/235,5 tỷ đồng).

 


Số lượt người xem: 1989    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm