SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
4
2
5
5
Tình hình Kinh tế xã hội 02 Tháng Năm 2018 10:35:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 4/2018

1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 3 tháng năm 2018 1.909 tỷ đồng tăng 4,1% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 3 tháng năm 2018 đạt 3.609 tỷ đồng tăng 14,16% so với  cùng kỳ.

Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch về triển khai công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận 11 năm 2018; Kế hoạch về tổ chức khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận 11.

2. Về ngân sách nhà nước:

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện tháng 4 năm 2018 là 88,9 tỷ đồng, ước thực hiện 4 tháng năm 2018 là 340 tỷ đồng, đạt 30,8% dự toán năm (340/1.104 tỷ đồng) và bằng 85,8% so cùng kỳ (340/396,5 tỷ đồng).

Thu ngân sách quận: Ước thực hiện tháng 4 năm 2018 là 75,3 tỷ đồng, ước thực hiện 4 tháng năm 2018 là 300 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 43,2% dự toán năm (300/693,802 tỷ đồng) và bằng 122% so cùng kỳ (300/245,9 tỷ đồng).

Chi ngân sách quận: Ước thực hiện tháng 4 năm 2018 là 37,8 tỷ đồng, ước thực hiện 4 tháng năm 2018 là 170 tỷ đồng đạt 24,5% dự toán năm (170/693,802 tỷ đồng) và bằng 105,4% so cùng kỳ (170/161,3 tỷ đồng).


Số lượt người xem: 1839    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm