SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
0
2
1
4
Tình hình Kinh tế xã hội 15 Tháng Ba 2018 10:30:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính quý I/2018

              a) Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 3 tháng đạt 1.322 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 3 tháng đạt 2.425 tỷ đồng tăng 14,2% so với  cùng kỳ.  

    Trong quý I/2018, tổng số doanh nghiệp được thành lập từ nguồn phát triển tự nhiên là 61 doanh nghiệp, đạt 8,93% (61/683 doanh nghiệp), số doanh nghiệp được thành lập từ nguồn vận động hộ kinh doanh là 49 doanh nghiệp, đạt 8,25% (49/594 hộ kinh doanh).

              b) Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3 tháng năm 2018 là 296 tỉ đồng, đạt 26,8% dự toán năm (296/1.104 tỉ đồng); trong đó thu thuế công thương nghiệp là 165,2 tỉ đồng, đạt 27,8% dự toán năm (165,2/595 tỉ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện 3 tháng là 240 tỉ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 34,6% dự toán năm (240/693,802 tỉ đồng); chi ngân sách quận ước thực hiện 3 tháng là 135 tỉ đồng đạt 19,5% dự toán năm (135/693,802 tỉ đồng). 

Trong quý I/2018, chi ngân sách quận chủ yếu tập trung cho chi thường xuyên: lương, thưởng, trợ cấp tết; đã thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2018; phối hợp KBNN xử lý các khoản tạm ứng và chuyển nguồn ngân sách sang năm 2018; tiến hành tổng hợp quyết toán ngân sách quận – phường năm 2017 và triển khai công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017 đối với các đơn vị thuộc quận.


Số lượt người xem: 2081    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm