SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
1
5
1
6
Tình hình Kinh tế xã hội 24 Tháng Mười Một 2017 10:20:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 11 năm 2017

1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện tháng 11 đạt 803 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng  đạt 7.614  tỷ đồng, tăng 4,58% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện tháng 11 đạt 1.219 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 12.360 tỷ đồng, tăng 14,65% so với cùng kỳ.

2. Về ngân sách nhà nước:

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện tháng 11 là 90,6 tỷ đồng, ước thực hiện 11 tháng là 1.006 tỷ đồng, đạt 86,6%  dự toán năm (1006/1.161 tỷ đồng). Thu ngân sách quận được hưởng: ước thực hiện tháng 11 là 16,4 tỷ đồng, ước thực hiện 11 tháng là 636 tỷ đồng, đạt 101,5%  so với dự toán năm (636/626,3 tỷ đồng). Chi ngân sách quận: ước thực hiện tháng 11 là 37,2 tỷ đồng, ước thực hiện 11 tháng là 490 tỷ đồng, đạt 78,2% so với dự toán năm (490/626,3 tỷ đồng).

 


Số lượt người xem: 2190    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm