SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
6
7
3
Tình hình Kinh tế xã hội 20 Tháng Mười 2017 8:35:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính 9 tháng đầu năm 2017

               a) Về kinh tế: tiếp tục duy trì tốc độ tăng về kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện 9 tháng đạt 6.067 tỷ đồng, tăng 4,28% (+249 tỷ đồng) so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010)  đạt 10.260 tỷ đồng tăng 14,62% (+1.309 tỷ đồng) so với  cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%).   

- Tập trung thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trong 9 tháng đầu năm đã thành lập mới từ nguồn phát triển tự nhiên là 407 doanh nghiệp, đạt 70,9% chỉ tiêu thành phố giao (407/574) và vận động các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi mô hình thành doanh nghiệp là 68 hộ, đạt 11% chỉ tiêu thành phố giao (68/594).

               - Hoàn tất công tác tổng điều tra kinh tế trên địa bàn quận năm 2017. Tổ chức Hội nghị đối thoại “Giới thiệu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” với sự tham gia của 186 doanh nghiệp trên địa bàn. Triển khai thực hiện (đợt 1) chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi theo gói tín dụng của 4 ngân hàng thương mại (Á châu, quân đội, Sacombank, Vietinbank) đã đăng ký theo Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn quận với tổng nhu cầu đăng ký về vốn vay của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn quận là 13,35 tỷ đồng.

               - Thực hiện kế hoạch chấn chỉnh sắp xếp các điểm, khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn quận; về cơ bản đã có nhiều chuyển biến: đã chấm dứt hoạt động chợ tạm 161D Lạc Long Quân, Phường 3; khu vực đường Tân Phước – chợ Thiếc đã gọn gàng, thông thoáng hơn, các hộ kinh doanh đã được UBND phường vận động kinh doanh trong nhà, cam kết không lấn chiếm lòng lề đường theo quy định. Rà soát, sắp xếp cho 213/217 hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng công tác lập lại trật tự lòng lề đường có nơi kinh doanh ổn định (Trong đó UBND phường đã sắp xếp lại cho 211 hộ có chỗ kinh doanh ổn định, 01 hộ vay vốn chuyển đổi ngành nghề, giải quyết 01 hộ vào kinh doanh tại chợ Bình Thới, đang xem xét giải quyết 04 hộ có nhu cầu sắp xếp vào kinh doanh tại các chợ hiện hữu).

               b) Về ngân sách: Thu ngân sách nhà nước thực hiện 9 tháng 800,835 tỷ đồng, đạt 69% dự toán năm (800,835/1.161 tỷ đồng); trong đó, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh408,748 tỷ đồng, đạt 60,1% so với dự toán năm (408,748/680) tỷ đồng). Thu ngân sách quận thực hiện 9 tháng 492,2 tỷ đồng, đạt 78,6% dự toán năm (492,2/626,3 tỷ đồng). Chi ngân sách quận thực hiện 9 tháng 404 tỷ đồng, đạt 64,5% dự toán năm (404/626,3 tỷ đồng), đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi cho đầu tư.

               - Tiếp tục tập trung các giải pháp kéo giảm nợ đọng thuế; định kỳ hàng quý Hội đồng xử lý nợ đọng thuế tổ chức tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp nợ đọng thuế. Công tác kéo giảm nợ đọng thuế có chuyển biến tích cực, tổng nợ đọng tính đến 30/8/2017 là 261,426 tỷ đồng (giàm 22,5% so với tháng trước), trong đó nợ khó thu là 89,9 tỷ đồng; nợ thông thường là 171,5 tỷ đồng, trong đó có 111,3 tỷ đồng khó thu hồi nhưng không đủ điều kiện phân loại vào nợ khó thu (Trong số nợ thông thường 171,5 tỷ đồng có 111,3 tỷ đồng là nợ khó thu hồi nhưng không đủ điều kiện phân loại vào nợ khó thu, bao gồm: nợ của công ty TNHH Hừng Sáng là 5 tỷ, nợ của công ty Vạn Phú là 33 tỷ, nợ của công ty APU là 1,3 tỷ, nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại trà từ năm 2012 là 15 tỷ, tiền thuê đất của công ty DVCI là 57 tỷ), do vậy số nợ thông thường còn lại là 60,2 tỷ đồng (chiếm 5,18% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017).     

               - Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2018-2020. Đã phân bổ, giao dự toán và công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2017 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn quận đảm bảo theo đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách. Hoàn tất công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2016 và báo cáo kết quả thẩm định, công khai quyết toán ngân sách quận phường năm 2016. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020.

 

 


Số lượt người xem: 2309    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm