SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
5
9
5
Tình hình Kinh tế xã hội 05 Tháng Chín 2017 9:50:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 08 năm 2017

a) Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) thực hiện tháng 8 đạt 757 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 5.377 tỷ đồng, tăng 4,26% (+220 tỷ đồng) so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ thực hiện tháng 8 đạt 1.273 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 9.016 tỷ đồng, tăng 14,33% (+1.130,07 tỷ đồng) so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%).

Tiếp tục triển khai Kế hoạch vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp năm 2017, trong tháng đã vận động 17 hộ kinh doanh cá thể chuyển thành loại hình doanh nghiệp, lũy kế 8 tháng đã vận động 54 hộ kinh doanh cá thể chuyển thành loại hình doanh nghiệp. Phối hợp tổ chức hội chợ triển lãm “Xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng” hưởng ứng tháng khuyến mại năm 2017 tại công viên văn hóa Đầm Sen.

b) Về ngân sách Nhà nước: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 8 là 86,23 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 742 tỷ đồng, đạt 63,94% dự toán năm (742/1.161 tỷ đồng), trong đó thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước thực hiện tháng 8 là 49,648 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 8 tháng là 388 tỷ đồng, đạt 57%  dự toán năm (388/680 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 8 là 65 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 460 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang), đạt 73,4% so với dự toán năm (460/626,3 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 8 là 50 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 330 tỷ đồng, đạt 53% so với dự toán năm (330/626,3 tỷ đồng).

   Tập trung công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách thành phố năm 2018, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn (2018-2020) của quận.

   Tổng nợ đọng đến ngày 31/7/2017 là 337,85 tỷ, so với tháng trước giảm 19,15 tỷ đồng, trong đó: nợ khó thu là 88,9 tỷ, tăng 2,1 tỷ; nợ chờ xử lý là 91,9 tỷ, giảm 240 triệu; nợ thông thường là 156,9 tỷ (Trong số nợ thông thường 156,9 tỷ đồng có 80,1 tỷ đồng khó thu hồi nhưng không đủ điều kiện phân loại vào nợ khó thu, bao gồm: Nợ của Công ty TNHH Hừng Sáng là 5 tỷ, tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn nợ trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại trà từ năm 2012 là 16,1 tỷ, tiền thuê đất của Công ty Dịch Vụ Công Ích là 57 tỷ, nợ của công ty APU là 2 tỷ. Như vậy nợ thông thường còn lại là 156,9-80,1= 76,8 tỷ đồng (chiếm 6,6% tổng thu ngân sách).), giảm 21 tỷ đồng.

 


Số lượt người xem: 2375    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm