SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
4
1
7
6
Tình hình Kinh tế xã hội 08 Tháng Sáu 2017 11:05:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 05 năm 2017

a) Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 5 đạt 659 tỷ đồng, tăng 0,47% (tăng 3,1 tỷ đồng) so với tháng trước, lũy kế 5 tháng đạt 3.149 tỷ đồng, tăng 4,89% (tăng 146,85 tỷ đồng) so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 5 đạt 1.172 tỷ đồng, tăng 5,3% (tăng 59 tỷ đồng) so với tháng trước, lũy kế 5 tháng đạt 5.438 tỷ đồng, tăng 14,48% so với  cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%). 

Tổ chức Hội nghị đối thoại “Giới thiệu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” với sự tham gia của 186 doanh nghiệp trên địa bàn; tuyên truyền vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp năm 2017 tại 4 cụm phường; qua đó đã vận động 3 hộ kinh doanh cá thể chuyển thành loại hình doanh nghiệp (Lũy kế 5 tháng đã vận động 7 hộ kinh doanh cá thể chuyển thành loại hình doanh nghiệp); trong tháng đã có 36 doanh nghiệp thành lập mới, lũy kế 5 tháng có 259 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 52% kế hoạch); triển khai công tác chấn chỉnh sắp xếp các điểm khu vực kinh doanh tự phát trọng điểm trên địa bàn quận (phường 3, 5, 6, 10).

Triển khai thực hiện kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017, đã hoàn thành triển khai và thu phiếu 75/75 cơ sở tôn giáo, đạt 100%; đối với Khối Doanh nghiệp đã triển khai đến 2993/3968 doanh nghiệp, đạt 75,43%. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 1003/UBND-KT ngày 01/3/2017 về kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký tại chung cư, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh đang hoạt động kinh doanh tại “căn hộ chung cư” thực hiện đúng quy định tại khoản 7 Điều 80 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải “Căn hộ chung cư”.

b) Về ngân sách Nhà nước: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện tháng 5 là 77 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 5 tháng là 473 tỷ đồng, đạt 40,76% dự toán năm (473/1.161 tỷ đồng) (Trong đó, thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh thực hiện tháng 5/2017 là 40 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 5 tháng là 258,7 tỷ đồng, đạt 38% dự toán năm (258,7/680 tỷ đồng)). Thu ngân sách quận thực hiện tháng 5 là 47,1 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 5 tháng là 293 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang), đạt 46,8% so với dự toán năm (293/626,3 tỷ đồng). Chi ngân sách quận thực hiện tháng 5 là 44,7 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 5 tháng là 206 tỷ đồng, đạt 32,9% so với dự toán năm (206/626,3 tỷ đồng).

            Tổng nợ đọng thuế đến ngày 30/4/2017 là 336,8 tỷ đồng; tăng 79,4 tỷ đồng so với tháng trước. Trong đó: nợ khó thu là 86 tỷ đồng (tăng 0,634 tỷ so tháng trước); nợ chờ xử lý là 83,176 tỷ đồng (tăng 75,8 tỷ đồng so với tháng trước do khoản thuế của Công ty VinaGame đang chờ xử lý); nợ thông thường (Trong số nợ thông thường 167,6 tỷ đồng có 80,3 tỷ đồng khó thu hồi nhưng không đủ điều kiện phân loại vào nợ khó thu, bao gồm: Nợ của Công ty TNHH Hừng Sáng là 4,3 tỷ, tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn nợ trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại trà từ năm 2012 là 24 tỷ, tiền thuê đất của Công ty Dịch Vụ Công Ích là 52 tỷ) là 167,6 tỷ đồng (tăng 3 tỷ đồng so với tháng trước).

 


Số lượt người xem: 2202    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm