SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
8
9
0
Tình hình Kinh tế xã hội 10 Tháng Năm 2017 1:50:00 CH

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 4 năm 2017

a) Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 4 đạt 605 tỷ đồng, tăng 6,61% (+37,49 tỷ đồng) so với tháng trước, lũy kế 4 tháng đạt 2.438 tỷ đồng, tăng 4,26% (+99 tỷ đồng) so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 4 đạt 1.121 tỷ đồng, tăng 9,05% (+93 tỷ đồng) so với tháng trước, lũy kế 4 tháng đạt 4.274 tỷ đồng, tăng 14,41% so với  cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%).

Ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp; kế hoạch tổ chức triển khai công tác chấn chỉnh sắp xếp các điểm khu vực kinh doanh tự phát, kế hoạch phát triển du lịch. Tổ chức Hội nghị trao đổi, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp năm 2017 với chuyên đề “Giới thiệu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”.

Trong tháng, đã có 77 doanh nghiệp thành lập mới, lũy kế 4 tháng có 160 doanh nghiệp được thành lập mới (trong đó giải thể 1 doanh nghiệp), vận động 3 hộ kinh doanh cá thể chuyển thành loại hình doanh nghiệp, lũy kế 4 tháng đã vận động 18 hộ kinh doanh cá thể chuyển thành loại hình doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 đối với Khối Doanh nghiệp, kết quả đã phát phiếu đến 2993/3968 doanh nghiệp (đạt 75,43%); khối Tôn giáo đã phát và thu phiếu 56/75 cơ sở tôn giáo (đạt 74,67%).

b) Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 4/2017 là 99,9 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 412 tỷ đồng, đạt 35,49% dự toán năm (412/1.161 tỷ đồng) (Trong đó thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh thực hiện tháng 4 là 60,2 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 229,4 tỷ đồng, đạt 33,74% dự toán năm (229,4/680 tỷ đồng)). Thu ngân sách quận thực hiện tháng 4 là 71,9 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 280 tỷ đồng, đạt 44,7% so với dự toán năm (280/626,3 tỷ đồng). Chi ngân sách quận thực hiện tháng 4 là 42 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 4 tháng là 165 tỷ đồng, đạt 26,3% so với dự toán năm (165/626,3 tỷ đồng).

Tổng nợ đọng đến ngày 20/4/2017 là 259,9 tỷ (Trong đó: nợ khó thu là 85,4 tỷ, tăng 4,4% tương đương 3,6 tỷ; nợ chờ xử lý là 7,3 tỷ, tăng 0,6% tương đương 45 triệu; nợ chờ điều chỉnh giảm 100%;  nợ thông thường là 167,1 tỷ, tăng 59% tương đương tăng 62 tỷ. Trong số nợ thông thường 167 tỷ đồng có 78,6 tỷ đồng khó thu hồi nhưng không đủ điều kiện phân loại vào nợ khó thu, bao gồm: nợ của Công ty TNHH Hừng Sáng là 4,3 tỷ, tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn nợ trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại trà từ năm 2012 là 24 tỷ và nợ tiền thuê đất của Công ty Dịch Vụ Công Ích là 50,3 tỷ), so 31/12/2016 tổng số nợ tăng 33,8% tương đương 65,6 tỷ.

 

 


Số lượt người xem: 2605    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm