SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
1
2
3
9
Tình hình Kinh tế xã hội 03 Tháng Chín 2016 9:00:00 SA

Tình hình kinh tế tháng 8 năm 2016

1.  Về kinh tế:

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 8 là 755,4 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng là 5.213,4 tỷ đồng; tăng 6,02% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Doanh thu thương mại dịch vụ thực hiện tháng 8 là 8.259 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng là 74.055 tỷ đồng; tăng 20,42% so cùng kỳ.

Hoàn thành bố trí sạp cho 471/471 tiểu thương vào kinh doanh ổn định trong chợ Bình Thới mới (chính thức khai trương vào ngày 22/07/2016). Trong quá trình triển khai thực hiện, phương án đã được sự đồng thuận cao của tiểu thương, kịp thời giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị của tiểu thương nên không phát sinh điểm nóng, khiếu kiện tập thể, đông người, vượt cấp. Ngoài ra, còn duy trì lực lượng thực hiện lập lại trật tự lòng, lề đường các tuyến đường, tuyến hẻm xung quanh khu vực Chợ Bình Thới mới.

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc đăng ký kinh doanh và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận; kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

2. Về ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 8 là 74,6 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng là 802 tỷ đồng; đạt 87,2% dự toán năm (tăng 42,52% so với cùng kỳ). Trong đó, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện tháng 8 là 40,7 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng là 384 tỷ đồng, đạt 74,3% dự toán năm (384/517 tỷ đồng), tăng 18,45% so với cùng kỳ. Chi ngân sách quận thực hiện tháng 8 là 52,7 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng là 355 tỷ đồng; đạt 63,8% so với dự toán năm.

Nợ đọng thuế đến ngày 31/7/2016 là 166,676 tỷ đồng; tăng 6,2% so với cuối năm 2015; trong đó, nợ khó thu là 106,374 tỷ đồng (trong đó, một số công ty nợ đọng lớn như: Công ty Đại Phát Thịnh nợ 21,461 tỷ đồng (đã chuyển hồ sơ Công an xử lý), Công ty Quảng Hưng VN nợ 15,289 tỷ đồng (không có khả năng trả), Công ty Hiệp Sanh Phát nợ 13,083 tỷ đồng (đã bỏ trốn) và Công ty Hừng Sáng nợ 4,309 tỷ đồng (không có khả năng trả)); thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 2,8 tỷ đồng (đạt 57% dự toán).


Số lượt người xem: 2727    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm