SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
2
6
4
Tình hình Kinh tế xã hội 28 Tháng Bảy 2016 4:15:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 7 năm 2016

1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước thực hiện tháng 7/2016 là 1.020 tỷ đồng, ước giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 7 tháng là 5.787 tỷ đồng; tăng 9,12% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện tháng 7/2016 là 9.502 tỷ đồng, ước doanh thu toàn ngành thương mại dịch vụ 7 tháng là 64.593 tỷ đồng, tăng 21,81% so cùng kỳ.

2. Về ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện tháng 7/2016 là 94,4 tỷ đồng; ước thực hiện 07 tháng là 688 tỷ đồng; đạt 74,7%  dự toán năm (688/919 tỷ đồng). Thu ngân sách quận được hưởng: ước thực hiện tháng 7/2016 là 44,5 tỷ đồng; ước thực hiện 07 tháng là 335 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang); đạt 60,2% so với dự toán (335/556,623 tỷ đồng). Chi ngân sách quận: ước thực hiện tháng 7/2016 là 42 tỷ đồng, ước thực hiện 07 tháng là 306 tỷ đồng; đạt 54,9% so với dự toán năm (306/556,623 tỷ đồng).

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách năm 2017; lập dự toán thu chi cho ngân sách năm 2017. Hoàn tất công tác chi trả tiền hỗ trợ di dời trong công tác giải tỏa, di dời, sắp xếp, tái bố trí tiểu thương chợ Bình Thới; tiếp tục triển khai thực hiện Phương án giải tỏa, di dời, tái bố trí tiểu thương chợ Bình Thới.


Số lượt người xem: 2776    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm