SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
9
9
9
1
Tình hình Kinh tế xã hội 11 Tháng Sáu 2016 8:20:00 SA

Tình hình kinh tế tháng 5 năm 2016

1. Về kinh tế:

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt chỉ tiêu đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 5 560 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 3.014 tỷ đồng, tăng 7,46% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4% trở lên). Doanh thu thương mại dịch vụ thực hiện tháng 5 9.788 tỷ đồng tăng 28,77% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng là 44.336 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

2. Về ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 5 là 65,138 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 414,892 tỷ đồng, đạt 45,15% dự toán năm (tăng 8,44% so với cùng kỳ) (Trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh tháng 5 là 33,823 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 244,651 tỷ đồng, đạt 47,32% dự toán giao (244/517 tỷ đồng), tăng 7,68% so với cùng kỳ). Thu ngân sách quận thực hiện tháng 5 là 50,5 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 254 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang), đạt 46% so với dự toán (254/556,623 tỷ đồng). Chi ngân sách quận thực hiện tháng 5 là 43,4 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 216 tỷ đồng, đạt 38,8% so với dự toán năm (216/556,623 tỷ đồng).

Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2015 đối với các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc quận và công khai quyết toán ngân sách quận phường năm 2015.


Số lượt người xem: 2494    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm