SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
1
3
2
3
Tình hình Kinh tế xã hội 23 Tháng Tư 2016 8:50:00 SA

Tình hình kinh tế tháng 04 năm 2016

1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước thực hiện tháng 4 là 581 tỷ đồng, ước giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 4 tháng là 1.550 tỷ đồng, tăng 8,15% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện tháng 4 là 8.680 tỷ đồng, ước doanh thu toàn ngành thương mại dịch vụ 4 tháng là 34.167 tỷ đồng, tăng 17,62% so cùng kỳ.

2. Về ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện tháng 4/2016 là 79,6 tỷ đồng, ước thực hiện 04 tháng là 345 tỷ đồng, đạt 37,5% dự toán năm (345/919 tỷ đồng). Thu ngân sách quận được hưởng: ước thực hiện tháng 4/2016 là 46,5 tỷ đồng, ước thực hiện 04 tháng là 205 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang), đạt 36,8% so với dự toán (205/556,623 tỷ đồng). Chi ngân sách quận: ước thực hiện tháng 4/2016 là 39 tỷ đồng, ước thực hiện 04 tháng là 175 tỷ đồng, đạt 31,4% so với dự toán năm (175/556,623 tỷ đồng).

Tiến hành rà soát, thống kê các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận, kết quả có 2644 doanh nghiệp đang hoạt động thực tế sau khi rà soát. Xây dựng kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu trên địa bàn quận. Tiếp tục thực hiện rà soát danh sách tiểu thương thuộc diện giải tỏa, di dời vào chợ Bình Thới mới. Tiếp tục thẩm định và xét duyệt quyết toán năm 2015 đối với các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc quận.


Số lượt người xem: 2735    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm