SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
0
3
2
5
Tình hình Kinh tế xã hội 09 Tháng Giêng 2016 3:05:00 CH

Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2016

1. Giá trị sản xuất Công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) tăng 4% trở lên, giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) tăng 14% trở lên so với năm 2015.

2. Hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm là 919 tỷ đồng (tăng 20%), trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 517 tỷ đồng (tăng 9%); đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách quận năm 2016.

3. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn tập trung thành phố và vốn thành phố phân cấp đạt từ 90% trở lên. Tập trung triển khai Chương trình Phát triển và chỉnh trang đô thị giai đoạn 2016 - 2020.

4. Thực hiện chỉ tiêu huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 98% trở lên, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục ở các bậc học (Mầm non 98% trở lên, Tiểu học 98% trở lên, Trung học cơ sở 97% trở lên và Trung học phổ thông 85% trở lên).

5. Phấn đấu trên 85% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 80% khu phố được công nhận khu phố văn hoá; 30 - 35% phường được công nhận phường văn minh - đô thị; 90% chung cư, nhà tập thể đạt chuẩn văn hóa; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

6. Có từ 28 - 33% số dân tham gia tập luyện thể dục thể thao.

7. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động; trong đó có 10% lao động có việc làm ổn định.

8. Tập trung thực hiện Chương trình “giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng khuyến khích chủ động vươn lên của người nghèo, không để tái nghèo.

9. Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; kiềm chế và kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế tại quận, điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt chỉ tiêu Công an thành phố giao, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên; kéo giảm 10% số đối tượng truy nã hiện hành; giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố của cá nhân, tổ chức đạt 90%; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt, không để xảy ra ùn tắc giao thông quá 15 phút.

10. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2016 cả về số lượng và chất lượng.


Số lượt người xem: 2984    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm