SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
4
0
1
6
Tình hình Kinh tế xã hội 28 Tháng Mười 2015 10:30:00 SA

Tình hình kinh tế tháng 10 năm 2015

Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá thực tế ước thực hiện tháng 10 981 tỷ đồng, ước giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 10 tháng là 7.735 tỷ đồng, tăng 10,16% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh ước thực hiện tháng 10 là 767 tỷ đồng, ước giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 10 tháng 6.111 tỷ đồng, tăng 9,54% so với cùng kỳ.

Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện tháng 108.985 tỷ đồng, ước doanh thu toàn ngành thương mại dịch vụ 10 tháng là 79.193 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ.

Thực hiện kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn; tổ chức khảo sát, đánh giá các doanh nghiệp trên địa bàn quận phục vụ Đề án Phát triển kinh tế quận 11 giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2025. Tiếp tục thực hiện phương án di dời và tái bố trí tiểu thương vào chợ Bình Thới mới.

Về ngân sách: Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 10 là 63,5 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 663 tỷ đồng, đạt 86,6% dự toán năm (663/766 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 10 là 43,8 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 515 tỷ đồng, đạt 96,7% so với dự toán (515/532,8 tỷ đồng). Chi ngân sách quận: ước thực hiện tháng 8 là 38.3 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 388 tỷ đồng, đạt 72,8% so với dự toán năm (388/532,8 tỷ đồng).

Trong tháng 10, chi ngân sách quận tập trung chi thường xuyên: cấp phát kinh phí cấm gia cầm quý IV/2015, cấp phát kinh phí quý IV/2015 cho các đơn vị nhận hỗ trợ ngân sách; rà soát số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2016 do Sở Tài chính cung cấp.


Số lượt người xem: 3183    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm