SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
1
9
3
5
Tình hình Kinh tế xã hội 12 Tháng Ba 2015 4:25:00 CH

Tình hình kinh tế quý I/2015

1.    Về kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thành) Quý I/2015 ước thực hiện 1.889 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thương mại ước thực hiện 21.354 tỷ đồng, tăng 8,75% so với cùng kỳ năm trước.

Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng và ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2015; báo cáo sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển thương mại – dịch vụ – tiểu thủ công nghiệp năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch sắp xểp hoạt động các điểm kinh doanh thời vụ; tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát và bình ốn giá cả các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo ổn định thị trường trước trong và sau Tết Nguyên Đán Ất Mùi. Đã hoàn chỉnh trình thành phố xem xét thông qua Phương án di dời và sắp xếp tiểu thương chợ Bình Thới và Kế hoạch sắp xếp, tái bố trí tiểu thương chợ Bình Thới.

2.    Về ngân sách:

-  Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện quý I là 210 tỷ đồng, đạt 27,4% dự toán năm (210/766 tỷ đồng), tăng 110,6% so với cùng kỳ (210/189,8 tỷ đồng); trong đó, thu thuế công thương nghiệp là 140 tỷ đồng, đạt 29,5% so với dự toán năm (140/475 tỷ đồng).

-  Thu ngân sách quận ước thực hiện quý I/2015 là 150 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán năm (150/532,8 tỷ đồng), tăng 14,5% so với cùng kỳ (150/131 tỷ đồng).

-  Chi ngân sách quận ước thực hiện quý I/2015 là 125 tỷ đồng, chiếm 23,5% dự toán năm (125/532,8 tỷ đồng) và tăng 13,6% so với cùng kỳ (125/110 tỷ đồng).

Thực hiện việc tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách quận năm 2014, phân bổ, giao dự toán và công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2015 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn quận đảm bảo theo đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách. Trong quý I/2015, Ngân sách quận chủ yếu tập trung cho chi thường xuyên để đảm bảo kinh phí chi lương, các khoản phụ cấp và chăm lo Tết cho cán bộ công chức, gia đình chính sách và nhân dân trong quận. Triển khai công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2014 đối với các đơn vị thuộc quận; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các đơn vị.


Số lượt người xem: 3928    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm