SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
4
2
1
4
Tình hình Kinh tế xã hội 18 Tháng Mười 2014 1:50:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 10/2014

1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước thực hiện tháng 10 là 865,8 tỷ đồng, ước giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 10 tháng là 7.090,7 tỷ đồng, tăng 11,38% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện tháng 10 là 6.853 tỷ đồng, ước doanh thu toàn ngành thương mại dịch vụ 10 tháng là 66.606,2 tỷ đồng, tăng 23,49% so với cùng kỳ. Đang trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận phương án di dời tái bố trí tiểu thương vào chợ Bỉnh Thới (mới) để Quận triển khai thực hiện.

2. Về ngân sách: Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 10 là 66,8 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 635 tỷ đồng, đạt 89,3% dự toán năm (635/711 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 10 là 42,6 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 428 tỷ đồng, đạt 85,1% so với dự toán (428/502,9 tỷ đồng). Chi ngân sách quận: ước thực hiện tháng 10 là 35,2 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 370 tỷ đồng, đạt 73,6% so với dự toán năm (370/502,9 tỷ đồng).


Số lượt người xem: 3792    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm