SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
8
5
0
Tình hình Kinh tế xã hội 02 Tháng Mười Hai 2013 4:25:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 11/2013

            1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) chính thức 10 tháng là 6.238,5 tỷ đồng, ước thực hiện tháng 11 là 782,9 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 6.298 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ chính thức 10 tháng là 47.834,1 tỷ đồng, ước thực hiện tháng 11 là 6.142,9 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 53.977 tỷ đồng, tăng 18,15% so cùng kỳ.

            Đã hoàn chỉnh lại phương án hỗ trợ, di dời sắp xếp tiểu thương chợ Bình Thới gửi Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở Công thương, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp góp ý (lần 2).

2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 11 là 59,5 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 654,5 tỷ đồng đạt 96,8% dự toán năm (654,5/676 tỷ đồng), trong đó thu thuế công thương nghiệp là 368,5 tỷ đồng đạt 92,1% so dự toán. Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 11 là 42,8 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 471,1 tỷ đồng đạt 95,2% dự toán năm (471,1/494,5 tỷ đồng), trong đó thu thuế công thương nghiệp là 100,1 tỷ đồng đạt 98,7%. Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 11 là 39,9 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 438,9 tỷ đồng đạt 90,2% dự toán năm (438,9/486,3 tỷ đồng). Tập trung rà soát đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 10 tháng đầu năm của các đơn vị để tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước; nghiêm túc thực hiện theo nội dung Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về chi ngân sách nhà nước năm 2013.

 


Số lượt người xem: 4150    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm