SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
1
7
1
0
Tình hình Kinh tế xã hội 01 Tháng Mười Một 2013 3:45:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 10/2013

             1. Về kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) chính thức 9 tháng là 5.508,2 tỷ đồng, ước thực hiện tháng 10 là 789,8 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 6.298 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ chính thức 9 tháng là 47.834,1 tỷ đồng, ước thực hiện tháng 10 là 6.142,9 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 53.977 tỷ đồng, tăng 18,15% so cùng kỳ.

             Quận đã tổ chức Hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của quận; có trên 300 doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tham gia Hội nghị. Tiếp tục hoàn chỉnh phương án hỗ trợ, di dời sắp xếp tiểu thương chợ Bình Thới trên cơ sở góp ý của các sở: Công thương, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp.

            2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 10 là 55,3 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 630 tỷ đồng đạt 93,2% dự toán năm (630/676 tỷ đồng), trong đó thu thuế công thương nghiệp là 312,7 tỷ đồng đạt 78,2% so dự toán. Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 10 là 37 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 415 tỷ đồng đạt 83,9% dự toán năm (415/494,5 tỷ đồng), trong đó thu thuế công thương nghiệp là 91 tỷ đồng đạt 89,7%. Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 10 là 40,2 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 399 tỷ đồng đạt 82% dự toán năm (399/486,3 tỷ đồng). Tập trung rà soát đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm của các đơn vị để chỉ đạo điều hành ngân sách 3 tháng cuối năm, làm việc với Sở Tài chính về ngân sách năm 2014 của quận, làm việc với Kho bạc nhà nước quận về chi ngân sách nhà nước năm 2013 theo nội dung Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.


Số lượt người xem: 3859    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm