SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
5
2
9
Tình hình Kinh tế xã hội 18 Tháng Chín 2013 4:45:00 CH

Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 9/2013

1.   Về đầu tư xây dựng cơ bản: ngay từ đầu năm quận đã ban hành quyết định giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản – sửa chữa năm 2013 để các chủ đầu tư chủ động triển khai công tác khảo sát, lập thủ tục đầu tư các dự án theo danh mục; trên cơ sở rà soát tiến độ thực hiện, quận đã ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản – sửa chữa năm 2013 phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và tiến độ thực hiện các dự án. Ủy ban nhân dân quận đề nghị và được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cấp lại 12,52 tỷ đồng từ nguồn tiền bán nhà xưởng theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg để đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình trụ sở làm việc mang tính cấp bách.

- Nguồn vốn tập trung thành phố: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 9 là 3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 34,5 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 9 là 3,72 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 34,5 tỷ đồng, đạt 91,2% kế hoạch (34,5/37,789 tỷ đồng). Quyết toán công trình xây dựng mới trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân. Tiếp tục thi công công trình xây dựng mới trường tiểu học khu B - khu trường đua Phú Thọ, Cải tạo nâng cấp Bệnh viện quận 11; sửa chữa và xây dựng mở rộng trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền. Lập dự án xây dựng mới trường tiểu học Âu Cơ, trường trung học cơ sở Lữ Gia, thẩm định dự án mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp; phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đường Huyện Toại và đường Đội Cung.

- Nguồn vốn thành phố phân cấp, trong đó:

  + Nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 9 là 0,7 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 16,9 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 9 là 0,1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 11,59 tỷ đồng, đạt 92,6% kế hoạch điều chỉnh (11,59/12,51 tỷ đồng). Quyết toán công trình Mở rộng Đài liệt sĩ Đầm Sen (phần xây lắp), công trình xây dựng khu nhà tạm Bệnh viện quận 11, dự án chỉnh trang giao lộ Xóm Đất - Thái Phiên; nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình hệ thống xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện quận và Cơ sở 2 (124 Tạ Uyên), công trình xây dựng mới trường Mầm Non 16; tiếp tục thi công công trình Cải tạo mở rộng hẻm 106I Lạc Long Quân, đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống PCCC tại các trường Mầm Non 2, 8, 13 và Mẫu giáo Sơn ca 7.

+ Nguồn vốn thành phố phân cấp từ tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg: ước giá trị khối lượng thực hiện tháng 9 là 0,65 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 4,2 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 9 là 2,9 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 4,8 tỷ đồng, đạt 65,7% kế hoạch điều chỉnh (4,8/7,35 tỷ đồng). Quyết toán công trình Mở rộng Đài liệt sĩ Đầm Sen (phần bồi thường, hỗ trợ), quyết toán công trình xây dựng mới trụ sở Hội Chữ thập đỏ quận 11; phê duyệt dự án xây dựng mới chợ Bình Thới; khởi công công trình sửa chữa Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận 11, Nhà văn hóa phường 10, trụ sở UBND phường 14 (khối nhà tiếp dân và Phường đội), trụ sở Phường đội 13; tiếp tục thi công công trình sửa chữa trụ sở UBND quận 11, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11; lập dự án xây dựng mới Ban chỉ huy Quân sự quận 11.

- Nguồn vốn ngân sách quận (kinh phí sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp giao thông): đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 5/5 công trình sửa các trường lớp trong dịp hè để phục vụ năm học mới. Tiếp tục thi công công trình duy tu các tuyến đường - hẻm - vỉa hè trên địa bàn quận năm 2013, công trình sửa chữa cải tạo thảm nhựa hẻm 127 Âu Cơ (phường 14), đã phê duyệt dự toán duy tu hẻm 506 Lạc Long Quân; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa cải tạo hẻm 133 Bình Thới; đang thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa cải tạo hẻm 39 Lý Thường Kiệt.

- Các công trình vốn ODA: Ủy ban nhân dân quận đã hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư (12 công trình sửa chữa trường lớp, 12 công trình sửa chữa nâng cấp Trạm y tế phường, 05 công trình sửa chữa đường, hẻm) từ nguồn vốn kết dư của dự án thành phần số 4, bàn giao cho Ban Quản lý đầu tư nâng cấp đô thị thành phố để tính toán khối lượng mời thầu các công trình.

- Nguồn vốn khác: tiếp tục thi công công trình xây dựng chung cư Tân Phước tại phường 7, quận 11. Sở Xây dựng đang hoàn tất hồ sơ chọn tập đoàn CT làm chủ đầu tư dự án 5,8 ha Đầm Sen theo kết luận chỉ đạo của UBND thành phố.

- Tình hình thực hiện bán – chuyển nhượng mặt bằng nhà xưởng theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ: trong 9 tháng đã thực hiện bán 10 mặt bằng nhà xưởng với số tiền 30,486 tỷ đồng. UBND quận rà soát hồ sơ pháp lý của các mặt bằng nhà đất có nguồn gốc đất công cho các hộ thuê để sản xuất và các trường hợp nhà đất còn vướng mắc chưa triển khai bán được báo cáo Ban chỉ đạo 09 thành phố theo kết luận chỉ đạo của UBND thành phố. Báo cáo hàng quý về tiến độ thực hiện thu hồi các mặt bằng nhà đất đã có chủ trương phê duyệt của Bộ Tài chính, UBND thành phố cho Ban chỉ đạo 09 thành phố (Sở Tài chính).

2. Về quản lý đô thị:

Ủy ban nhân dân quận tổ chức công khai quy hoạch tỷ lệ 1/5000 của quận, chuẩn bị công tác công khai quy hoạch tỷ lệ 1/2000 các cụm phường 1-3-10, 4-6-7-15 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Ủy ban nhân dân quận đã họp với các sở ngành liên quan để góp ý cho dự thảo nhiệm vụ quy hoạch 1/500 (lần 1) khu Trường đua Phú Thọ; tổ chức lấy ý kiến dân trong khu vực về việc điều chỉnh quy hoạch khu chung cư Tân Phước về quy hoạch chi tiết đồ án 1/500. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch các tuyến đường trên địa bàn quận; rà soát báo cáo Sở Quy hoạch Kiến trúc về tính khả thi các tuyến đường dự phóng, các tuyến đường giao thông hiện hữu quy hoạch mở rộng đã công bố lộ giới để khắc phục tình trạng quy hoạch không khả thi. Đề xuất Sở Giao thông vận tải và Khu quản lý giao thông đô thị số 1 các giải pháp thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận; kiến nghị mở rộng nhánh rẻ phải tại góc đường 3 tháng 2 – Minh Phụng, lắp đặt dãy phân cách đường Lê Đại Hành – Lạc Long Quân.

Sơ kết thực hiện kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Trong 9 tháng đã cấp 4.322 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trong đó, cấp 1.575 giấy theo kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đại trà cho người dân trên địa bàn quận, đạt 61,8% kế hoạch), cấp 532 giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà. Tiếp tục thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015).

Triển khai và thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 11 về các khu xử lý theo quyết định phân cấp của UBND thành phố. Rà soát đường dây thu gom rác, thống kê chủ nguồn thải trên địa bàn; thống kê danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và giao chỉ tiêu thu phí vệ sinh, phí bảo vệ môi trường năm 2013. Đã kiểm tra 356 công trình xây dựng, phát hiện và xử phạt 12 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng với số tiền 170 triệu đồng; kiểm tra và xử phạt 1727 trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường và 682 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường với số tiền 373,45 triệu đồng.


Số lượt người xem: 5208    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm