SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
8
3
3
Tình hình Kinh tế xã hội 19 Tháng Giêng 2012 10:35:00 SA

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong năm 2012

                    1. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 10%, doanh thu ngành thương mại - dịch vụ tăng 20% so thực hiện năm 2011.

2. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước do thành phố giao là 641,1 tỷ đồng, trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 383 tỷ đồng. Chi ngân sách quận (chi thường xuyên) đạt 370,884 tỷ đồng.

3. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đăng ký với thành phố là 210,6 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tập trung là 190,6 tỷ đồng, vốn thành phố phân cấp là 20 tỷ đồng.

4. Thực hiện huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh nghỉ, bỏ học bậc tiểu học dưới 0,1%, tỷ lệ học sinh nghỉ bỏ học bậc Trung học cơ sở dưới 1%. Nâng tỷ lệ phổ cập bậc trung học trên địa bàn quận tăng 1% so với năm 2011, hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.

5.  Phấn đấu 85% số hộ dân trên địa bàn đạt chuẩn gia đình văn hoá, 60 khu phố được công nhận khu phố văn hoá, 3 khu phố đạt khu dân cư tiên tiến. Xây dựng 12 phường văn hoá tiếp tục thực hiện 8 tiêu chuẩn phường văn minh - đô thị (phường văn hoá); 9/9 chung cư đạt chuẩn chung cư văn hoá.

6. Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 27,5% tổng số dân.

7. Giới thiệu, giải quyết việc làm cho 10.000 lượt lao động.

8. Giữ vững tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức dưới 0,9%, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 0,2% so với năm 2011.

9. Phấn đấu có 15/15 phường không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 10 triệu đồng/ người/ năm; 7/15 phường không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 11 triệu đồng/ người/ năm; 2-3 phường không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/ người/ năm; nợ quá hạn phấn đấu đạt dưới 9% tổng dư nợ.

10. Phấn đấu giảm 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt 65% trở lên, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ khám phá đạt 90% trở lên; phấn đấu giảm 10% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông.

11. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2012.


Số lượt người xem: 4481    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm