SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
0
7
0
2
Tình hình Kinh tế xã hội 30 Tháng Mười Một 2011 11:30:00 SA

Tình hình kinh tế năm 2011

             1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước thực hiện cả năm đạt 6.272,8 tỷ đồng, tăng 10,95% so cùng kỳ (chỉ tiêu đề ra là tăng 10%). Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện cả năm đạt 45.051 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ (đạt chỉ tiêu đề ra). Giá trị đầu tư máy móc thiết bị và nhà xưởng ước năm 2011 là 35 tỷ đồng; số doanh nghiệp phát sinh trong năm là 42 doanh nghiệp, bao gồm 6 Công ty Cổ phần, 35 Công ty Trách nhiệm hữu hạn, 1 doanh nghiệp tư nhân; chia theo lĩnh vực hoạt động có 35 doanh nghiệp hoạt động thương mại – dịch vụ, 7 doanh nghiệp hoạt động sản xuất và xây dựng.

            Nhìn chung, kinh tế của quận vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng, đạt chỉ tiêu đã đề ra; tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn theo đúng định hướng; tỷ trọng doanh thu thương mại-dịch vụ ngày càng gia tăng; (chiếm khoảng 87% tổng giá trị sản xuất– doanh thu thương mại– dịch vụ toàn quận). UBND quận đã duy trì đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp với Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giá cả tại các siêu thị, các chợ, các điểm bán bình ổn giá trên địa bàn quận; nắm chắc tình hình biến động giá cả thị trường, giá vật liệu xây dựng; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp kinh doanh hàng gian, hàng giả; thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

            2. Về thu-chi ngân sách: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính ghi thu) ước thực hiện đạt 98% dự toán năm (555/566 tỷ đồng); trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 88% dự toán năm (310/352,7 tỷ đồng), giảm 11% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận ước thực hiện đạt 98% dự toán năm (331,8/338,6 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện đạt 100% dự toán năm là 298,5 tỷ đồng, tăng 8,2% so cùng kỳ.

            UBND quận đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát trong công tác thu thuế, tập trung xử lý các khoản nợ đọng, chống thất thu thuế; không để phát sinh số nợ thuế khó đòi mới; đã kiểm tra 137 lượt doanh nghiệp, truy thu và phạt số tiền 10,671 tỷ đồng, giảm lỗ 2,393 tỷ đồng. Tập trung chỉ đạo phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu dự toán thành phố giao. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung, bên cạnh thực hiện các chính sách giãn, giảm thuế nên công tác thu ngân sách nhà nước chưa đạt yêu cầu đề ra. 

            Chi ngân sách quận đảm bảo tốt chi thường xuyên, trợ cấp khó khăn đột xuất cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và cán bộ công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước có hệ số lương từ 3,0 trở xuống, thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.


Số lượt người xem: 4415    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm