SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
1
4
8
5
Tình hình Kinh tế xã hội 28 Tháng Mười Một 2011 9:45:00 SA

Tình hình kinh tế tháng 11/2011

            Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) chính thức 10 tháng đạt 4.952,16 tỷ đồng, tăng 10,2% so cùng kỳ; ước thực hiện 11 tháng đạt 5.586,75 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ chính thức 10 tháng đạt 35.747,89 tỷ đồng, tăng 17,61% so cùng kỳ; ước thực hiện 11 tháng đạt 40.073,1 tỷ đồng, tăng 18,26% so cùng kỳ. UBND quận chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chỉ đạo tăng cường, kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả; thực hiện các nội dung kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

            Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chính thức 10 tháng đạt 84% dự toán năm (4765/566 tỷ đồng), không tăng giảm so cùng kỳ; ước thực hiện 11 tháng đạt 84,5% dự toán năm (478,5/566 tỷ đồng), giảm 7,5% so cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 795 dự toán năm (278,8/352,7 tỷ đồng), giảm 7,8% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước, ước thực hiện 11 tháng đạt 96,5% dự toán năm (282,2/292,4 tỷ đồng), giảm 3% so cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 89% dự toán năm (83,37/93,5 tỷ đồng). Chi ngân sách quận thực hiện 11 tháng đạt 85,4% dự toán năm (234,1/298,5 tỷ đồng), tăng 17% so cùng kỳ.


Số lượt người xem: 4160    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm