SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
5
6
2
Tình hình Kinh tế xã hội 03 Tháng Mười 2011 3:35:00 CH

Tình hình kinh tế 9 tháng năm 2011

           

            1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước thực hiện 9 tháng là 4.352,2 tỷ đồng, tăng 10,7% so cùng kỳ; trong đó, khối công ty cổ phần có vốn nhà nước giảm 18%, khối hợp tác xã tăng 22,8%, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 10,3%, khối cơ sở sản xuất nhỏ tăng 11,6%. Một số ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp vẫn phát triển ổn định là thực phẩm và đồ uống tăng 10,1%, dệt tăng 7,4%, trang phục tăng 5,9%, chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ tăng 249,3%, xuất bản in và sao bản in tăng 57,7%, hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất tăng 96,2%, sản phẩm cao su và plas tic tăng 10,3%, thiết bị văn phòng và máy vi tính tăng 155,7%, máy móc thiết bị điện tăng 114,6%, radio, tivi và thiết bị truyền thông tăng 73,7%. Một số ngành hàng giảm là thuộc da giảm 53,7%, giấy và các sản phẩm từ giấy giảm 14,8%, kim loại giảm 22,2%, các sản phẩm từ kim loại giảm 30,6%, máy móc thiết bị giảm 20%, các sản phẩm từ khoáng chất phi kim loại giảm 5,8%, phương tiện vận tải giảm 66,7%, tái chế giảm 61,5%.

            Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện 9 tháng là 31.551,9 tỷ đồng, tăng 16,5% so cùng kỳ; trong đó, khối ăn uống tăng 16,9%, khối công ty cổ phần có vốn nhà nước tăng 9,1%, khối hợp tác xã tăng 19,3%, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 14,9%, khối cơ sở sản xuất nhỏ tăng 31,4%.

            UBND quận đã tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác thu thuế, chống thất thu thuế; tập trung xử lý các khoản nợ đóng thuế; không để phát sinh số nợ thuế khó đòi mới trong năm 2011. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn giá cả; duy trì thường xuyên Đoàn kiểm tra liên ngành về giá, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân; tiếp tục triển khai đề án phát triển thương mại-dịch vụ; thực hiện tốt chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

            2. Về thu-chi ngân sách: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng đạt 74,3% dự toán năm (417,5/566 tỷ đồng), tăng 2% so cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 67% dự toán năm (237,8/352,7 tỷ đồng), giảm 2% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận ước thực hiện 9 tháng đạt 81% dự toán năm (236,9/292,4 tỷ đồng), tăng 6% so cùng kỳ. Chi ngân sách quận ước thực hiện 9 tháng đạt 70% dự toán năm (206,9/298,5 tỷ đồng), tăng 17% so cùng kỳ. 

            UBND quận đã tập trung chỉ đạo phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước cao nhất theo chỉ tiêu dự toán thành phố giao; đã thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2011. Chi ngân sách quận đảm bảo tốt chi thường xuyên, trợ cấp khó khăn đột xuất cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và cán bộ công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước có hệ số lương từ 3,0 trở xuống. Triển khai xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2012.


Số lượt người xem: 5285    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm