SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
1
4
4
7
Tình hình Kinh tế xã hội 31 Tháng Tám 2011 9:55:00 SA

Tình hình kinh tế tháng 08/2011

            1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước thực hiện 8 tháng đạt 3.780,3 tỷ đồng, tăng 11,72% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện 8 tháng đạt 27.763,1 tỷ đồng, tăng 16,73% so cùng kỳ. Đã tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2012, chỉ đạo các đơn vị duy trì thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

            2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 8 tháng đạt 66% dự toán năm (372,6/566 tỷ đồng), tăng 4% so cùng kỳ, trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 60% dự toán năm (211/352,7 tỷ đồng), giảm 2% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận ước thực hiện 8 tháng đạt 72% dự toán năm (209,9/292,4 tỷ đồng), tăng 7% so cùng kỳ. Chi ngân sách quận ước thực hiện 8 tháng đạt 62% dự toán năm (185,5/298,5 tỷ đồng), tăng 15% so cùng kỳ.

 

 


Số lượt người xem: 4669    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm