SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
1
5
8
7
Tình hình Kinh tế xã hội 03 Tháng Tám 2011 3:15:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 07/2011

            1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) chính thức 6 tháng đạt 2.641,5 tỷ đồng, tăng 10,14% so cùng kỳ; ước thực hiện 7 tháng đạt 3.200,7 tỷ đồng, tăng 11,38% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ chính thức 6 tháng đạt 20.495,6 tỷ đồng, tăng 16,7% so cùng kỳ; ước thực hiện 7 tháng đạt 24.132,7 tỷ đồng, tăng 17,06% so cùng kỳ. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm thực hiện việc bình ổn giá cả trên địa bàn.

            2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chính thức 6 tháng đạt 49% dự toán năm (277,3/566 tỷ đồng), tăng 5,3% so cùng kỳ; ước thực hiện 7 tháng đạt 57% dự toán năm (322,6/566 tỷ đồng), tăng 3% so cùng kỳ, trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 53% dự toán năm (188,2/352,7 tỷ đồng), giảm 1% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận chính thức 6 tháng đạt 61% dự toán năm (179,3/292,4 tỷ đồng); ước thực hiện 7 tháng đạt 63% dự toán năm (185,1/292,4 tỷ đồng), tăng 20% so cùng kỳ. Chi ngân sách quận chính thức 6 tháng đạt 47% dự toán năm (139,1/298,5 tỷ đồng); ước thực hiện 7 tháng đạt 54% dự toán năm (162,2/298,5 tỷ đồng), tăng 20% so cùng kỳ.

 


Số lượt người xem: 4452    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm