SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
3
8
6
3
Tình hình Kinh tế xã hội 10 Tháng Sáu 2011 9:10:00 SA

Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2011

             1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 6 tháng ước thực hiện (theo giá thực tế) là 2.720,9 tỷ đồng, tăng 13,5% so cùng kỳ; trong đó, khối công ty cổ phần có vốn nhà nước giảm 20,9%, khối hợp tác xã tăng 31,6%, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 12,3%, khối cơ sở sản xuất nhỏ tăng 15,8%. Một số ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp vẫn ổn định, có mức tăng trưởng là sản xuất thực phẩm và đồ uống tăng 9,7%, dệt tăng 7,9%, sản phẩm cao su plastic tăng 3,1%, sản xuất radio, ti vi và thiết bị truyền thông tăng 69,2%, sản xuất hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất tăng 87%, sản xuất thiết bị văn phòng và máy vi tính tăng 94,1%.

             Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện 6 tháng là 21.593 tỷ đồng, tăng 22,9% so cùng kỳ, chủ yếu tăng ở các ngành như: hóa chất, nguyên liệu nhựa, sắt thép, vật liệu xây dựng; trong đó, khối công ty cổ phần có vốn Nhà nước tăng 16,5%, khối hợp tác xã tăng 35,2%, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 22,6%, khối cơ sở sản xuất nhỏ tăng 22,9%.

             Trong 6 tháng đầu năm, UBND quận đã tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp khai thác, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu; tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác thu thuế, chống thất thu thuế; tập trung xử lý các khoản nợ đóng thuế; không để phát sinh số nợ thuế khó đòi mới trong năm 2011. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn giá cả; duy trì thường xuyên Đoàn kiểm tra liên ngành về giá, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân; tiếp tục triển khai đề án phát triển thương mại-dịch vụ; thực hiện tốt chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

            2. Về thu-chi ngân sách: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đạt 47% dự toán năm (266,9/566 tỷ đồng), tăng 3% so cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 42% dự toán năm (148,2/352,7 tỷ đồng), giảm 7% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận ước thực hiện 6 tháng đạt 55% dự toán năm (160,4/292,4 tỷ đồng), tăng 20% so cùng kỳ. Chi ngân sách quận ước thực hiện 6 tháng đạt 46% dự toán năm (136,4/298,5 tỷ đồng), tăng 9% so cùng kỳ.

            Ngân sách quận đảm bảo tốt việc chi lương và chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, dân nghèo, chi các chế độ chính sách mới phát sinh như: chi lương mới cho cán bộ công chức theo Nghị định 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ, trợ cấp khó khăn đột xuất cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và cán bộ công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước có hệ số lương từ 3,0 trở xuống. Đã thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2011. Ngay từ đầu năm, UBND quận đã tập trung chỉ đạo phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngân sách quận đạt chỉ tiêu dự toán thành phố giao và phấn đấu vượt thu ngân sách nhà nước tối thiểu 5% so với chỉ tiêu được giao.         

            Thực hiện Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội - ngân sách năm 2011, UBND quận đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 06/4/2011 về giao số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9 tháng cuối năm 2011 với tổng số tiền tiết kiệm là 3,867 tỷ đồng; riêng đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị này phấn đấu tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong 9 tháng cuối năm 2011 với tổng số tiền là 234 triệu đồng.


Số lượt người xem: 6606    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm